Cíl 5: Rovnost mužů a žen
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1214 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 5: Rovnost mužů a žen [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-5-rovnost-muzu-a-zen [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-5-rovnost-muzu-a-zen [password] => [poradi] => 5 [hloubka] => 4 [left_node] => 1047 [right_node] => 1048 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 5: Rovnost mužů a žen

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 5: Rovnost mužů a žen

SDG 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Tento článek přibližuje pátý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Genderová rovnost znamená zaručení stejných práv, příležitostí a svobod pro všechny, muže i ženy. Genderová rovnost neznamená stejnost mužů a žen, ba naopak, uznává odlišnosti a připisuje všem stejná práva. Jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím? Zatímco pohlaví je dáno biologicky, gender je dán kulturně, ovlivňuje jej tedy prostředí, výchova, rodina, práce a podobně. Gender určuje normy, chování a role spojené s tím, co to znamená být muž či žena.

I přes veškeré snahy o genderovou rovnost panuje stále na světě řada diskriminací, především vůči ženám a není to pouze v rozvojových zemích. Pátý cíl tedy chce odstranit všechny formy diskriminace. Bojuje také proti násilí na ženách, obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Dětské, předčasné i nucené sňatky by měly být zakázány, stejně tak ženská obřízka. Důraz je kladen též na zajištění rovných příležitostí, tedy to, aby ženy mohly účastnit politického, ekonomického a veřejného života a aby měly stejný přístup k ekonomickým zdrojům a možnost vlastnit pozemky.

To že situace není růžová ani v tzv. rozvinutých zemích, ukazuje výrazný nepoměr v platovém ohodnocení mezi muži a ženami. Nevládní organizace Nesehnutí, v rámci své kampaně Buďme k ženám fér, upozorňuje na to, že „V České republice dosahuje rozdíl ve výši příjmů mezi ženami a muži 22 % a je třetí nejvyšší v rámci EU, kde se dlouhodobě pohybuje okolo 17 %. Vysokoškolsky vzdělané ženy vydělávají dokonce o 30 % méně než stejně vzdělaní muži. Ve spojení s dalšími příčinami se tento problém výrazně projevuje i v důchodovém věku tak, že chudobou je ohroženo dvakrát více žen starších 65 let než mužů stejného věku (14,7 % vs. 7 %).“

Nesehnutí také každoročně vyhlašují soutěž Sexistické prasátečko, která se snaží upozornit na mnohdy urážlivé zobrazování ženského těla v reklamě. 

Názorným příkladem, jak lze bránit ženská práva je takzvaný Růžový gang (Gulabi gang), skupina žen z vesnické oblasti v severní Indii, která se rozhodla vzít spravedlnost do vlastních rukou a bránit se, zde často přítomnému násilí na ženách. 

Kam dál?

Metodický balíček pro práci s tématem v hodině na SŠ:

Metodický balíček SŠ - rovnost mužů a žen

 

Pátý Cíl udržitelného rozvoje přibližuje krátké video pro děti:

 

 

 

 


 

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ DLE OSN

Zde je přesné znění pátého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce  lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu.

SDG 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

5.1 Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

5.2 Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

5.3 Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

5.4 Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

5.5 Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

5.6 Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

5. a Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

5. b Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

5. c Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách