O nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 27 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nás [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nas [urlfull] => o-nas [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 1 [left_node] => 1206 [right_node] => 1267 [id_menu_vertical] => ) )
Main banner

O nás

O nás

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací založené Církví adventistů sedmého dne. Církev pravidelně přispívá na její rozvoj.


Poslání organizace ADRA 

Posláním ADRA Česká republika je pomáhat lidem, jejichž život nebo majetek je ohrožen, žijí v osamění, chudobě a nouzi nebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány. Usilujeme o dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny v jejich životech. Pomáháme lidem bez rozdílu rasy, pohlaví a vyznání.

Hodnoty organizace ADRA

    - zůstáváme v kontaktu s potřebami lidí a světa, v němž žijeme

    - usilujeme o vysokou úroveň a funkčnost všech vzájemných vztahů

    - dosahujeme vysokého standardu poskytované pomoci

    - hledáme nové možnosti rozvoje a dlouhodobé udržitelnosti programů

    - spolupracujeme a využíváme potenciálu spojenectví


Naše práce v zahraničí

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V rámci lidskoprávních projektů podporujeme rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Prostřednictvím celosvětové sítě organizací ADRA jsme schopni rychle a pružně reagovat na humanitární katastrofy. U dlouhodobých projektů známe díky místním pracovníkům velmi dobře potřeby lidí, které podporujeme, i prostředí, ve kterém žijí. Tím se zvyšuje efektivita a celková udržitelnost projektů. Více na formulare.adra.cz/pomoc-v-zahranici.

Naším cílem je poskytovat pomoc potřebným na celém světě v co nejlepší kvalitě v souladu s mezinárodně akceptovanými standardy. Proto se ADRA, o.p.s., hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazuje se o jejich zlepšení. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci, tzv. Humanitárních standardů FoRS.


Naše práce v České republice

V České republice ADRA koordinuje 15 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Vysíláme do domovů pro seniory, nemocnic, ústavů sociální péče a dětských domovů více než dva tisíce pravidelných dobrovolníků. Více na formulare.adra.cz/dobrovolnictvi. Mimo jiné také provozujeme 22 charitativních obchůdků. 

ADRA patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a jiných živelních katastrofách v ČR. Do pomoci při mimořádných událostech v České republice se aktivně zapojujeme od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně. Více informací zde.

ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj. Více na formulare.adra.cz/opravdovysvet.


Jak hospodaří organizace ADRA

Finanční prostředky na zajištění pomoci druhým lidem ADRA získává od dárců a podporovatelů ze strany široké veřejnosti, firem, státních institucí nebo nadací. 

  

S finančními prostředky se ADRA snaží nakládat co nejúsporněji.

Nahlédněte do výroční zprávy a sami se přesvědčte.


Partnerství s dalšími neziskovými organizacemi

ADRA spolupracuje s dalšími organizacemi v rámci platforem na národní i mezinárodní úrovni:

 

                         

   

                          
     

                
   

        
    

AVPO

         

Zřizovatel

Zřizovatelem Adry je Církev adventistů sedmého dne, která pravidelně přispívá na rozvoj organizace.