Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1221 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-12-odpovedna-vyroba-a-spotreba [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-12-odpovedna-vyroba-a-spotreba [password] => [poradi] => 12 [hloubka] => 4 [left_node] => 1061 [right_node] => 1062 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Tento článek přibližuje dvanáctý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Dvanáctý Cíl je velmi podstatný v tom, že apeluje jak na jedince, tak na firmy i vlády jednotlivých zemí. Přispět k zajištění odpovědné a udržitelné výroby a spotřeby může každý z nás, významná změna se však neobejde bez změny praktik firem a politik vlád.

Jedním z problémů, na který se OSN zaměřuje, je plýtvání potravinami. Cílem tedy je snížit do roku 2030 na polovinu globální plýtvání potravinami. Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se na světě vyhodí ročně potraviny za 750 miliard dolarů, což je 6krát více, než je vydáno na rozvojovou pomoc. Na plýtvání potravin se zaměřuje například analytické centrum Glopolis, které se v rámci programu potravinové bezpečnosti soustředí na témata zodpovědné spotřeby, plýtvání potravinami nebo problematiku palmového oleje. Podle Glopolisu jeden občan zemí EU nebo USA průměrně vyplýtvá celkem 95–115 kg potravin za rok. Nejvíce se plýtvá zeleninou a ovocem“.  Odhaduje se, že zhruba jedna třetina všech vyrobených potravin se vyhodí. Glopolis proto vydává mapu prevence plýtvání potravin. Různé iniciativy i jednotlivci se také snaží bojovat proti nesmyslnému vyhazování potravin v supermarketech, jak ukazuje například film Z popelnice do lednice

S tématem udržitelné spotřeby a výroby souvisí také problém odpadů a (ne)šetrnosti provozů firem.  Podle OSN bychom tedy měli do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. Přičemž nejdůležitější je vzniku odpadů předcházet, protože platí, že nejlépe se recykluje ten odpad, který nevznikne. Odpadové problematice se věnuje u nás například nezisková organizace Arnika. Uvádí, že průměrný český občan za den vyhodí asi 4 kg směsného odpadu, tedy přibližně 220 kg za rok, což je téměř o třetinu více než v sousedním Rakousku a Německu.

Dalším problémem jsou chemické látky, které neustále ve velkém množství produkuje chemický průmysl. Mnohé z těchto látek jsou nebezpečné pro živé organismy. Podle nevládní organizace Greenpeace „Tyto látky se dostávají do životního prostředí přímo z výroby, nebo se uvolňují z výrobků během používání a likvidace. Zamořují řeky a jezera, půdu, vzduch a končí i tam, kde by rozhodně neměly být – v našem těle, nebo dokonce se dostávají skrze pupeční šňůru i do těla ještě nenarozených dětí.“ Greenpeace zároveň vede kampaně, které se snaží na problém upozornit a odstranit jeho příčiny, například u toxických látek v oděvech nebo ve vodě.

Kam dál?

Krátké video jednoduše představující dvanáctý Cíl udržitelného rozvoje:

 


PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ DLE OSN:

Zde je přesné znění dvanáctého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu.

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

12.1 Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových

12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

12.3 Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát

12.4 Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

12.5 Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

12.6 Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

12.7 Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami

12.8 Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

12. a Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby

12. b Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

12. c Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity