Cíl 4: Kvalitní vzdělání
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1213 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 4: Kvalitní vzdělání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-4-kvalitni-vzdelani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-4-kvalitni-vzdelani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 4 [left_node] => 1045 [right_node] => 1046 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 4: Kvalitní vzdělání

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 4: Kvalitní vzdělání

SDG 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Tento článek přibližuje čtvrtý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Chodit do školy – v našich končinách samozřejmá povinnost, jinde těžce dosažitelná možnost. Vzdělání je důležitým předpokladem pro boj s chudobou i pro zlepšení zdravotní situace. Obecně je důležitým nástrojem pro udržitelný rozvoj. V rozvojových zemích je však vzdělání pro řadu lidí finančně nedostupné, a to z důvodu placené školní docházky nebo proto, že rodiče potřebují, aby jim děti podstatnou část roku pomáhali s prací nebo, musí děti sami pracovat. V některých odlehlých venkovských oblastech školy nejsou dostupné vůbec či vzdáleny mnoho kilometrů. Ne každý kdo do školy nastoupí, ji může také ukončit.

OSN proto chce zajistit, aby do roku 2030 všechny dívky i chlapci ukončili bezplatné a kvalitní základní vzdělání. Nejde však pouze o děti, řada dospělých v rozvojových zemí neumí číst a psát. Míra gramotnosti ve světě se různí, podle žebříčku CIA stoprocentní gramotnost je například v Andoře, Norsku, Finsku nebo Severní Koreji a naopak pouze jedna třetina lidí je gramotných v Jižním Súdánu, Afganistánu, Mali či Burkině Faso. Proto OSN navrhuje jako jeden z podcílů zaměřit se na to, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti.

Jak lze zlepšovat kvalitu a dostupnost vzdělání? Adra například realizuje dva rozvojové projekty v Bangladéši, kde konkrétním dětem z chudých rodin pomáhá dosáhnout na vzdělání v rámci projektu BanglaKids a také podporuje vzdělávací centrum ve slumu Čalantika, které nejen připravuje děti na školní docházku, ale učí například i jejich rodiče číst, psát, nebo šít a vařit. Podrobné informace lze nalézt na stránkách jednotlivých projektů. Na to, jak to vypadá ve slumu Čalantika se lze podívat ve videu natočeném kapelou Pio Squad, která celý projekt podporuje.

Avšak vzdělávání rozvojového světa může mít i své negativní dopady. Odchod dětí z vesnických oblastí do měst a jejich odtržení od tradic a někdy i jazyka může z dlouhodobého hlediska poškodit celou oblast. Problémy západního stylu vzdělávání v rozvojových zemích názorně a poutavě ukazuje dokument Školitelé světa.

Kam dál?

 

Metodický balíček pro práci s tématem v hodině na SŠ:

Metodický balíček SŠ - kvalitní vzdělání

Čtvrtý Cíl udržitelného rozvoje přibližuje krátké video pro děti:

 

 

 


 

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ

Zde je přesné znění čtvrtého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce  lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu. 

SDG 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

 

4.1 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

4.2 Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

4.3 Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

4.4 Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

4.5 Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

4.6 Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

4.7 Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

4. a Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

4. b Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

4. c Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech