Cíl 2: Konec hladu
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1211 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 2: Konec hladu [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-2-konec-hladu [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-2-konec-hladu [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 4 [left_node] => 1041 [right_node] => 1042 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 2: Konec hladu

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 2: Konec hladu

SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Tento článek přibližuje druhý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Druhý Cíl udržitelného rozvoje  souvisí velmi úzce s Cílem prvním, tedy s ukončením chudoby ve světě. Hlavní příčinou hladu ve světě je totiž chudoba, ne tedy nedostatek potravy, jak by se mohlo na první pohled zdát. Trochu zjednodušeně lze tedy říci, že zatímco na jedné straně zeměkoule se plýtvá, na druhé straně lidé hladoví. 

Co je to tedy hlad? Podle Světové organizace pro výživu a zemědělství znamená hlad, nebo také potravinová nestabilita „situaci, kdy lidé nemají zajištěný přístup k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin, které jsou potřeba k normálnímu růstu a aktivnímu zdravému životu“. Podvýživa je potom nedostatek živin.

Krom chudoby způsobuje hlad také z velké části špatný přístup k půdě, vodě a vzdělání. Lidé trpící hlady často nevlastní půdu, na které by si mohli sami vypěstovat potravu, žijí často v oblastech s omezeným přístupem k vodě, pro pitnou vodu často musí chodit mnoho kilometrů. Absence vzdělání a informací má potom za vinu nesnadný přístup na trh práce.

Druhý cíl chce tedy odstranit všechny formy podvýživy a zajistit přístup k dostatku výživné stravy pro všechny. OSN klade důraz na podporu menších zemědělců. Snaží se prosadit šetrný způsob zemědělství, tedy například zachování rozmanitosti plodin a ochranu ekosystémů. OSN také navrhuje zvýšení mezinárodní spolupráce a upravení světového zemědělského trhu.

Existuje také řada podniků, které se snaží přijít s nápady na to, jak zpestřit náš současný jídelníček nebo co z něj naopak ubrat tak, aby na světě bylo dost potravin i v příštích desetiletích. V České republice funguje například iniciativa Zachraň jídlo, která se zasazuje o to, aby potraviny, neodpovídající estetickým standardům, nekončily na smetišti. Projekt Sens Food zase přišel s nápadem využívat mouku vyrobenou z rozemletých cvrčků k výrobě sušenek. Zakladatelé projektu uvádí, že existuje až 2000 druhů jedlého hmyzu, které obsahují velké množství bílkovin. Podle nich tak můžou "hmyzí výrobky" v budoucnu nahradit do jisté míry ekologicky náročnou "výrobu masa". 

Kde hledat další informace?

Metodický balíček pro práci s tématem v hodině na SŠ:

Metodický balíček SŠ - konec hladu

 

Druhý Cíl udržitelného rozvoje představuje také krátké video pro děti:

 

 


PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ:

Zde je přesné znění druhého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu. 

SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

2.1 Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

2.2 Do roku 2030 odstranit všechny formy podvýživy a do roku 2025 dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob

2.3 Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců – zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů – pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k půdě, dalším výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, finančním službám, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru

2.4 Do roku 2030 zajistit/zavést systémy udržitelné výroby potravin a (zavést) odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně, extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám, a které postupně zlepší kvalitu půdy

2.5 Do roku 2020 zajistit zachování genetické rozmanitosti osiv, pěstovaných plodin, hospodářských a domácích zvířat a jejich divoce žijících příbuzných druhů, mimo jiné pomocí správně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlivému sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních poznatků, v souladu s mezinárodními dohodami

2. a Zvýšit investice, mimo jiné i prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce, do venkovské infrastruktury, zemědělského výzkumu a nadstavbových služeb, vývoje technologií a genových bank zvířat a rostlin za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých

2. b. Napravit a předcházet obchodním omezením a pokřivením na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem dotací na vývoz a dalších opatření s obdobným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola v Dauhá

2. c Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhu potravinářských komodit a jejich derivátů a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin