Cíl 1: Konec chudoby
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1210 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 1: Konec chudoby [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-1-konec-chudoby [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-1-konec-chudoby [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 4 [left_node] => 1039 [right_node] => 1040 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 1: Konec chudoby

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 1: Konec chudoby

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Tento článek přibližuje první Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Krátké video a plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Chudoba je jedním z největších globálních problémů dnešního světa. Vymýtit všechnu chudobu ve všech částech světa je tedy velmi ambiciózní plán. První z Cílů je přímo navázán na Cíle další, jako je konec hladu, přístup ke vzdělání nebo dosažitelnost zdravotnické péče.

Kdo je vlastně chudý? Rozlišujeme mezi absolutní a relativní chudobou. Absolutní chudoba je podle Světové banky definována jako příjem nižší než 1,9 USD na den (tedy zhruba 46 Kč). Peněžní srovnání ale není tak docela přesné, proto vedle absolutní chudoby rozeznáváme chudobu relativní, ta se porovnává oproti ostatním příjmům v dané zemi. Tedy například občan České republiky, přestože jeho příjmy jsou vyšší než 46 korun na den, může být chudý v porovnání s ostatními občany u nás. Naopak obyvatel Lesotha nemusí být nutně chudý, přestože nevydělává více než 46 korun na den, má však svůj pozemek, obydlí a dobytek, netrpí hlady a v porovnání s ostatními obyvateli země je na tom zhruba stejně.

Chudoba má mnoho rozměrů, mezi ty hlavní patří přístup ke vzdělání, dostupnost zdravotní péče, infrastruktura, bezpečnost, přístup ke službám (jako je například kanalizace, svoz odpadu, elektřina, pitná voda, veřejná doprava nebo fungující policie) a sociální vyloučení.

Cílem OSN je tedy odstranění extrémní chudoby všude na světě do roku 2030 a zároveň vytvoření systémů ochrany pro lidi žijící v chudobě. Důležité je také zajistit, aby všichni lidé, včetně chudých a ohrožených občanů měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům a základním službám. Stejně tak ochránit chudé lidi před vlivem přírodních katastrof a zajistit dostatek prostředků pro účinnou rozvojovou spolupráci.

 

Kde hledat další informace?

Metodický balíček pro práci s tématem v hodině na SŠ:

Metodický balíček SŠ - konec chudoby.

 

Krátké video pro děti jednoduše představující první Cíl udržitelného rozvoje: 

 

 


 

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ DLE OSN:

Zde je přesné znění prvního Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu. 

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

1.1 Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

1.2 Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

1.3 Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

1.4 Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování.

1.5 Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami.

1. a Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách.

1. b Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby.