Cíl 13: Klimatická opatření
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1222 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 13: Klimatická opatření [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-13-klimaticka-opatreni [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-13-klimaticka-opatreni [password] => [poradi] => 13 [hloubka] => 4 [left_node] => 1063 [right_node] => 1064 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 13: Klimatická opatření

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 13: Klimatická opatření

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Tento článek přibližuje třináctý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Za posledních sto let se zvýšila průměrná teplota země o téměř jeden stupeň. Předpokládá se, že v 21. století vzroste teplota o více než 3°C. Období mezi lety 1983 a 2012 bylo pravděpodobně nejteplejšími 30 lety za posledních 14. století. Na změně klimatu má zásadní vliv lidská činnost, především emise skleníkových plynů. Například emise oxidu uhličitého se od roku 1990 zvýšili téměř o 50%.

Třináctý Cíl udržitelného rozvoje se tedy zaměřuje na boj se změnou klimatu a zároveň klade důraz na adaptace na tuto změnu, která již v současnosti probíhá, přestože si to řada lidí patrně stále ještě plně neuvědomuje.  OSN však apeluje na vlády, aby věnovali změně klimatu dostatečnou pozornost a vyčlenily dostatek zdrojů na boj s jejími následky. Je důležité, aby byli lidé připraveni na rizika spojená se změnou klimatu a přírodními katastrofami.

Klimatická změna s sebou nese i další důsledky, kterým se prozatím nevěnuje dostatečná mediální pozornost. Jedním z nich je environmentální migrace. Dezertifikace, zvedající se hladiny moří, ale i častější přírodní katastrofy nutí původní obyvatele ohrožených oblastí k opouštění jejich domovů.  

Za změnou klimatu stojí především průmysl, spotřeba a výroba industrializovaných zemí Západu, avšak dopady klimatických změn odnáší zejména rozvojové země.  Cílem OSN je tedy i požadavek takzvané klimatické spravedlnosti. V rámci Zeleného klimatického fondu by bohatší země měly dát k dispozici finance na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti s následky způsobenými změnami klimatu.

Při boji se změnou klimatu je zásadní především ochota všech zemí spolupracovat na odstraňování příčin a řešení následků. Dohoda z klimatické konference v Paříži na podzim loňského roku a výsledná Pařížská dohoda přinesla naději na takovouto globální dohodu. Poprvé se Evropa i USA, Čína, Indie a všechny členské státy OSN dohodly na společném postupu proti přibývání skleníkových plynů v atmosféře – a potažmo proti globálním změnám podnebí. Neméně důležitou součástí dohody je i podpora adaptací na již nevyhnutelné změny a její financování

Kde najít další informace o změně klimatu a adaptacích?

 

Metodický balíček SŠ - Klimatická opatření

Krátké video pro děti jednoduše představující třináctý Cíl udržitelného rozvoje:

 


PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ DLE OSN:

Zde je přesné znění třináctého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu.

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

13.2 Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

13.3 Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

13. a Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

13. b Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.