Na cestě k rozvoji
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1443 [id_type] => 2 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Na cestě k rozvoji [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => na-ceste-k-rozvoji [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/na-ceste-k-rozvoji [password] => [poradi] => 29 [hloubka] => 2 [left_node] => 1163 [right_node] => 1166 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Na cestě k rozvoji

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Na cestě k rozvoji

„Na cestě k rozvoji“ přináší 5 videospotů o Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable development goals - SDGs) a zahraniční rozvojové spolupráci České republiky do 108 krajských a okresních měst republiky. 

"Žádný člověk není ostrov sám pro sebe"Citát Johna Donneho platí v současném propojeném světě více než kdy dřív. Tato propojenost nám přináší úžasné možnosti jako je cestování, komunikace s lidmi na druhé straně planety či exotické ovoce v regálech supermarketů, které je pro nás k dostání každý den. Zároveň z ní ale vyplývají nové výzvy, které jednotlivé státy nejsou schopné vyřešit samy.

Proto se téměř všechny státy světa, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů rozhodli najít cestu jak těmto výzvám, jež souvisejí s rozvojem našeho světa, společně čelit.

Výsledkem této snahy jsou Cíle udržitelného rozvojeJedná se o dokument schválený členskými státy OSN.  

Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými bychom se měli v následujících 15 letech vydat, pokud chceme přispět k rozvoji, který nebude probíhat na úkor společnosti ani přírody. Takovému rozvoji, který naplní potřeby současné generace bez toho, aniž by ohrozil životní podmínky generací dalších. Dokument obsahuje 17 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 Česká rozvojová společnost


 

 

SDG 3: Zdraví a kvalitní život

"Šest milionů dětí ročně umírá před svými pátými narozeninami."

Zdraví je klíčovým předpokladem pro příznivý sociální, ekonomický i kulturní vývoj jedinců. Tento cíl chce do roku 2030 snížit míru mateřské úmrtnosti, zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a bojovat proti dalším nemocem. Zdraví obyvatelstva, tedy dostupnost kvalitní zdravotní péče, přístup k lékům a prevence vzniku a šíření chorob je předpokladem pro úspěšné naplňování dalších rozvojových cílů.

Více informací o Cílích udržitelného rozvoje naleznete na našem webu v sekci Cíle udržitelného rozvoje.

Krátká verze videa 

 Dlouhá verze

SDG 5: Rovnost mužů a žen 

"Zhruba dvě třetiny zemí v rozvojových regionech dosáhly rovnosti pohlaví v základním vzdělávání."

Genderová rovnost znamená zaručení stejných práv, příležitostí a svobod pro všechny, muže i ženy. Jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím? Zatímco pohlaví je dáno biologicky, gender je dán kulturně, ovlivňuje jej tedy prostředí, výchova, rodina, práce a podobně. Gender určuje normy, chování a role spojené s tím, co to znamená být muž či žena. Pátý cíl chce odstranit všechny formy diskriminace. Bojuje také proti násilí na ženách, obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování.

Více informací o Cílích udržitelného rozvoje naleznete na našem webu v sekci Cíle udržitelného rozvoje.

Krátká verze

Dlouhá verze

 SDG 8: Důstojná práce a ekonomický růst 

"Na celém světě je zapotřebí 470 milionů pracovních míst pro lidi, kteří nově vstupují na trh práce."

Osmý cíl chce na jedné straně důstojnou práci, na druhé straně neustálý hospodářský růst. Jsou to věci, které v by v určitém slova smyslu mohli jít proti sobě. S environmentálního hlediska například již není možné dále růst, jednoduše proto, že bychom potřebovali více než jednu planetu Zemi, což však momentálně nemáme. Kromě udržování ekonomického růstu máme také „učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí". Zároveň by měla být odstraněna dětská práce včetně náboru a využívání dětských vojáků.

Více informací o Cílích udržitelného rozvoje naleznete na našem webu v sekci Cíle udržitelného rozvoje.

 

Krátká verze

 Dlouhá verze

 

SDG 15: Život na souši

"V letošním roce 2018 bylo suchem postiženo 95 % území České republiky. Nedostatek srážek způsobil škody za více než 11 miliard Kč."

V důsledku sucha a rozšiřování pouští mizí každoročně asi 12 milionů hektarů zemědělské půdy celosvětově. Patnáctým cílem OSN je zajistit ochranu všech suchozemských ekosystémů. Důležité je také snížit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě.

Více informací o Cílích udržitelného rozvoje naleznete na našem webu v sekci Cíle udržitelného rozvoje.

Krátká verze videa 

Dlouhá verze