Jak s komiksem pracovat ve výuce?
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1328 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Jak s komiksem pracovat ve výuce? [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => jak-s-komiksem-pracovat-ve-vyuce [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/jak-s-komiksem-pracovat-ve-vyuce [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 3 [left_node] => 1078 [right_node] => 1079 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Jak s komiksem pracovat ve výuce?

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Jak s komiksem pracovat ve výuce?

Komiksová soutěž může být skvělým podkladem pro mimoškolní či školní aktivity i formou vzdálené  - on-line výuky. Může sloužit například jako inspirace pro hodiny výtvarné výchovy, ZSV, zeměpisu, dějepisu nebo biologie. V ideálním případě se domluví vyučující mezi sebou tak aby na sebe navazovaly jednotlivé bloky jejich vyučování v logickém sledu, např. v hodině zeměpisu nebo ZSV o tématu žáci získají základní přehled o problematice, v hodinách českého jazyka nebo slohu vyvinou příběh a v hodině výtvarné výchovy podle něho navrhnou postavy a vytvoří samotný komiks.

V rámci RVP spadá do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zpracování komiksů se také nabízí zařadit do činnosti DDM či ZUŠ.

Žákům je možné tvorbu příběhu pro komiks usnadnit pomocí pracovních listů:

Proč se zaměřit na Cíle udržitelného rozvoje v rámci aktivit pro mládež? 

Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými bychom se měli vydat, pokud chceme přispět k rozvoji, který nebude probíhat na úkor společnosti ani přírody. Udržitelný rozvoj by měl naplnit potřeby současné generace bez toho, aniž by ohrozil životní podmínky generací dalších. Přestože se jedná o komplexní téma, věříme, že je důležité jej mladým lidem zprostředkovat. Udržitelný rozvoj se již ze své definice týká dnešních mladých lidí, neboť to budou oni, kdo bude čelit globálním hrozbám, pokud se je dnes společně nepokusíme omezit. 

Proč komiks?

Komiks již dávno není pouze médium pro akční super hrdinské příběhy. Komiks se stává médiem pro komunikaci složitějších témat. Jako žánr získává u mladé generace na popularitě - dokáže upoutat, vyvolat emoce, předat informace. To je důvod, proč jsme se rozhodli zaměřit právě na komiks. Více o komiksu a o tom, jak ho tvořit, naleznete v článku Komiksové tipy a triky.

Postup při zpracování komiksů do soutěže ve výuce:

1) Představení vybraného tématu - nebo všech Cílů udržitelného rozvoje, například skrze videa a materiály níže.

Je možné zvolit pouze jedno téma a to představit více do hloubky. Je také na Vás, zda necháte žáky, ať si sami zvolí téma, nebo zda jim ho sami určíte v závislosti na možnosti vaší výuky.

2)     vytvoření komiksu

Tipy k tvorbě komiksu jsou uvedeny na našem webu. Jedná se o návod pro samostatné kreslíře, který případně může posloužit také žákům při zpracování komiksu jakožto domácí práce. Z dílny UNICEF se můžete inspirovat i touto rozpracovanější metodikou, jak s komiksem pracovat ve výuce na příkladu problematiky násilí. Z této metodiky uvádíme základní body, kterými se můžete inspirovat při výuce navazující na základní přehled o zvoleném tématu:

3)     Registrace do soutěže, odeslání děl

Podrobný postup při odeslání děl je popsán v Pravidlech soutěže.

 

Těšíme se na další skvělé komiksy!

Přečtěte si také rozhovor s učitelem výtvarné výchovy, který komiksy se svými žáky vytvořil a uspořádal z nich vlastní malou vernisáž.