Cíl 10: Méně nerovností
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1199 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíle udržitelného rozvoje [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cile-udrzitelneho-rozvoje [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cile-udrzitelneho-rozvoje [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1038 [right_node] => 1073 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1219 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1199 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Cíl 10: Méně nerovností [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => cil-10-mene-nerovnosti [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-10-mene-nerovnosti [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 4 [left_node] => 1057 [right_node] => 1058 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Cíle udržitelného rozvoje > Cíl 10: Méně nerovností

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Cíl 10: Méně nerovností

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Tento článek přibližuje desátý Cíl udržitelného rozvoje a nabízí odkazy na další informace, které by se mohly hodit pro vytvoření komiksu. Plné znění Cílů udržitelného rozvoje dle OSN lze najít dole na stránce.

Bohatí lidé bohatnou a chudí lidé chudnou, toť smutnou realitou dnešního světa. A to je také, mírně zjednodušeně, poselstvím desátého z Cílů udržitelného rozvoje, popsaného v deseti poměrně složitě znějících bodech. Zmenšit propast mezi bohatými a chudými a zastavit proces, kdy se chudí obyvatelé jak rozvojových tak vyspělých zemí stávají chudší a mají jen malé šance toto změnit, zatímco bohatství malé skupiny majetných se rozrůstá, je předpokladem pro naplňování dalších cílů.

Podle zprávy Global Wealth Report 2015, kterou každý rok připravují experti švýcarské banky Credit Suisse, polovina světa patří relativně malé skupině velmi bohatých lidí. Nemajetná většina potom často těžko získává přístup ke vzdělání, na trh práce, nebo k politickému rozhodování, aby mohla svoji situaci změnit. Jak se taková nerovnost měří? Nejčastěji se k výpočtu využívá takzvaný Giniho koeficient, pokud je Giniho koeficient nula, znamená to, že všichni lidé ve skupině (zemi) mají stejný příjem, pokud je Giniho koeficient 1, tak všechen výdělek skupiny (země) připadá jedné osobě. Podle dat Světové banky se například v Čechách pohybuje toto číslo kolem 0,26.

OSN tedy chce bojovat s nerovností jak mezi jednotlivými zeměmi, tak uvnitř samotných států. Prosazuje zvýšení příjmu nejchudších 40 procent populace na úroveň vyšší, než jej celostátní průměr. OSN také usiluje o větší vliv rozvojových států na rozhodování v mezinárodních institucích, stejně jako rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání či ekonomické postavení.

Kam dál?

 

Metodický balíček SŠ - méně nerovností

 

Krátké video pro děti představující desátý Cíl udržitelného rozvoje:

 

 


PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ DLE OSN:

Zde je přesné znění desátého Cíle udržitelného rozvoje dle OSN. Nahoře na stránce  lze nalézt článek přibližující tento Cíl a další informace a inspirace pro vytvoření komiksu.

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

10.1 Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr

10.2 Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

10.3 Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

10.4 Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti

10.5 Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

10.6 Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

10.7 Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

10. a Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

10. b Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

10. c Do roku 2030 snížit náklady na převody remitencí migrantů na méně než 3 procenta a eliminovat transakční kanály s náklady vyššími než 5 procent