Opravdový svět
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1482 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Opravdový svět [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => opravdovy-svet [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/opravdovy-svet [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 939 [right_node] => 942 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Opravdový svět

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Opravdový svět

ADRA  v rámci svého programu Opravdový svět podporuje globálního rozvojového vzdělávání  (GRV) na českých mateřských,  základních, středních i vysokých školách už od roku 2006. Od roku 2020 spolupracuje i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJ PRO VÝUKU ZEMĚPISU, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Co v globálním rozvojovém vzdělávání nabízíme?

 

- metodickou podporu pro pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ

Vytváříme výukové  materiály pro pedagogy, které nabízejí metody, informace, rady, příklady dobré praxe a další podporu, jak témata globálního vzdělávání zařazovat do výuky.

 

- semináře pro VŠ

Vedeme semináře pro studenty o globálních tématech a souvislostech, metodách a příkladech z praxe. Diskutujeme s nimi, jak GRV zapojit v jejich budoucí praxi.

Spolupracujeme  s několika českými vysokými školami - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Institut poradentví a vzdělávání České zemědělské univerzity. Chcete se k nim přidat? Napište nám!

 „Děkuji za nový pohled na globální problémy. Vidím, že to jde učit i jinak. Modelové lekce jsem si užila a doufám, že je použiji v praxi. Jsem ráda, že jsem poznala nové metody a méně práce s klasickým materiálem“ - studentka dálkového studia, účastnice kurzu Globální výchova, Ped. fakulta,  Univerzita Hradec Králové, 2014

 

- podporu zapojeným základním školám v dlouhodobém programu Světová škola

Spolupracujeme se vzdělávacím programem Člověka v tísni - Varianty na tvorbě a koordinaci dlouhodobého projektu  Světová škola, do kterého je v ČR zapojeno kolem stovky škol. Program podporuje nejen zařazování globálních a rozvojových témat do výuky. Motivuje žáky zamýšlet se a podílet se řešení jak globálních problémů, tak i problémů jejich místní komunity, obce či města. 

 

 

Z čeho vycházíme?

Věříme, že jednání každého z nás ovlivňuje svět.

Děti a mladí lidé jsou aktivními členy společnosti, kteří přijímají odpovědnost za sebe, svou budoucnost a za svět kolem sebe. Snažíme tedy rozvíjet odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým, k životnímu prostředí a podporovat participaci mladých lidí na rozhodovacích procesech jak na lokální tak i globální úrovni.

Vzdělávání jednotlivce chápeme jako celoživotní proces, naše programy proto usilují o rozvoj kompetencí k celoživotnímu učení, které jsou též součástí rámcově vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně vzdělávání. Naše programy pracují se všemi složkami kompetencí, jak dovednostními, tak znalostními a postojovými. Cíle programů jsou vybírány v souladu s rámcově vzdělávacími programy pro jednotlivé stupně vzdělávání.

 


ADRA projekty globálního rozvojového vzdělávání realizuje od roku 2006 za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR prostřednictvím České rozvojové agentury. V roce 2008 převzalo nad programem záštitu Informační centrum OSN v Praze.

               

 

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJ PRO VÝUKU ZEMĚPISU

Od roku 2020 spolupracuje ADRA s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektu DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJ PRO VÝUKU ZEMĚPISU, který je spolufinancován Evropskou unií

Doba realizace projektu: 1.1.2020-31.12.2022

Cílem projektu je rozvoj kompetencí žáků při práci s informacemi a tvorba metodické podpory pro výuku zeměpisných témat v globálních souvislostech pro učitele. Digitální vzdělávací zdroj, který během tohoto projektu vznikne, přispěje ke kritickému myšlení a rozvoji znalostí, dovedností, postojů a hodnot žáků na druhém stupni základních škol.