Pro pedagogy
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1472 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Pro pedagogy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pro-pedagogy [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/pro-pedagogy [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 2 [left_node] => 1023 [right_node] => 1032 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Pro pedagogy

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Pro pedagogy

Vážení pedagogové,

představujeme vám metodické materiály, jež vznikly v rámci oddělení vzdělávání organizace Adra, o.p.s. v programu Opravdový svět. Vzdělávání na českých školách se věnujeme od roku 2006 a skrze osvětové projekty a metodické materiály podporujeme zařazení témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Naším cílem je poskytnout budoucí generaci dostatek informací a podnětů k pochopení komplikovaných procesů a jevů našeho světa. Globální rozvojové vzdělávání vnímáme jako celoživotní vzdělávací proces, který rozvíjí dovednosti, podporuje vytváření hodnot a postojů a motivuje k aktivní účasti na řešení lokálních a globálních problémů.

Cílem našich materiálů je poskytnout Vám kvalitní metodologickou a informační základnu k výuce globálních témat a souvislostí. Víme, že vyhledávání informací a tvorba výukových lekcí jsou časově náročné, proto mohou být tyto materiály nejen vhodným doplněním výuky, ale i zdrojem inspirace a nápadů.

                                 

Proč začleňovat globální témata do výuky?

Současný svět je díky globalizaci, komunikačním a dopravním technologiím čím dál více provázanější, komplikovanější a orientovat se v něm je stále složitější. Ze všech stran se na nás valí informace, kterým je často obtížné porozumět. Denně musíme dělat rozhodnutí, která ovlivňují nejen náš život, ale i životy lidí kolem nás. Ať už se jedná o spotřebitelské chování, postoj vůči menšinám či politickou orientaci, důsledky našich činů nikdy nekončí u našich dveří. Abychom taková rozhodnutí mohli činit odpovědně a na základě pravdivých informací, je třeba porozumět složitým procesům kolem nás. Díky začleňování globálních souvislostí do výuky se žáci mohou s těmito tématy seznámit a lépe tak porozumět okolnímu světu. Globální témata se totiž týkají (a budou týkat) každého z nás!

Žáci by měli získat základní přehled o propojenosti současného světa, o jeho problémech a výzvách, uvědomit si širší souvislosti a kriticky přemýšlet nad informacemi. Zároveň by si měli osvojit principy spravedlnosti, solidarity a empatie. Úkolem vzdělávání je připravit žáky na jejich budoucí úlohu v životě a poskytnout jim dostatek informací k tomu, aby svou roli zaujali zodpovědně a stali se aktivními a uvědomělými občany planety Země.

Co jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Každá z našich lekcí se věnuje jednomu z Cílů udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, neboli SDGs). Tento koncept, známý také jako Agenda 2030, představuje globální rozvojový plán Organizace spojených národů do roku 2030. Dohodly se na něm všechny členské země, tedy 193 států. Tento plán tvoří rámec aktivit a strategií, jejichž cílem je usilovat o bezpečný, spravedlivý a trvale udržitelný svět. O takový svět, ve kterém si jsou všichni lidé rovni, mají stejná práva a mohou vést důstojný a plnohodnotný život, a to bez ohledu na původ, věk, pohlaví či náboženské vyznání. O svět, ve kterém je dostatek kvalitního jídla, pitné vody a čistého vzduchu nejen pro jeho současné obyvatele, ale i pro budoucí generace. Více se o můžete dozvědět ZDE.

 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.