Zámek Břežany, příspěvková organizace
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Zámek Břežany, příspěvková organizace

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Zámek Břežany, příspěvková organizace

Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením.Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel.

Úkolem dobrovolníka v tomto zařízení je působit jako společník, hrát s uživateli společenské hry, zpívat, chodit na procházky nebo vypomáhat aktivizačním pracovníkům s činností  v keramické, hrnčířské, tkalcovské dílně apod.

Kontaktní osobou na Zámku Břežany je Bc. Ludmila Marxová, e-mail: marxova.ludmila@seznam.cz