Domov se zvláštním režimem
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Domov se zvláštním režimem

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Domov se zvláštním režimem

 

Dobrovolníci dochází k seniorům ( hlavně s onemocněním různých typů demencí), kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí mezi svými blízkými a dobrovolně si zvolili pobyt v domově se zvláštním režimem.

Cílem dobrovolnického programu je i určité přizpůsobení služby, kde se klienti nachází, domácímu prostředí. Dobrovolníci pravidelně přichází do světa seniorů a jejich úkolem je především společné aktivní trávení volného času s uživateli. Dobrovolníci si s nimi povídají, naslouchají, hrají společenské hry nebo je doprovází na procházkách.

Dobrovolníci mohou klienty doprovázet na společných akcích uskutečňovaných pracovníky Domova pro seniory Znojmo, např. výlet vláčkem po Znojmě a organizačně vypomáhat při realizaci těchto společenských a kulturních akcí.

Kontaktní osobou je sociální pracovník - metodik Mgr. Aneta Molliková, mobil: 733 165 192,         

e-mail: mollikova.a@cssznojmo.cz