Domov pro seniory
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Domov pro seniory

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Domov pro seniory

 

Dobrovolníci působí jako společníci osamělých seniorů. Čas tráví především společnými rozhovory, během kterých jsou zjišťovány přání klientů pro vyplňování volného času, nebo během kterých klienti nacvičují své komunikační a paměťové schopnosti.

Dobrovolník může pomáhat s psaním dopisů, předčítat knihy, hrát s uživateli společenské hry, kreslit, zpívat, chodit na procházky a umožnit jim (zvlášť imobilním seniorům) znovu získat kontakt se sociálním prostředím. Uživatelé se tak mohou dostat  na místa, kam by se sami bez doprovodu podívat nemohli. Dobrovolník může také pomoci uživateli při začleňování mezi ostatní obyvatele domova formou skupinových činností jako je čtení ve skupině, pohybové aktivity, trénink paměti apod.

Dobrovolníci nenahrazují zdravotníky a nemají přístup k dokumentaci klienta, nenahrazují ani pracovníky v sociálních službách. Posláním je fungovat jako společníci, přinášet kousek vnějšího světa a zlepšit psychosociální stav seniorů, kteří prožívají poslední období svého života v osamění.

Kontaktní osobou je sociální pracovník - metodik Mgr. Aneta Molliková, mobil: 733 165 192,        

e-mail: mollikova.a@cssznojmo.cz