Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Dobrovolníci dochází na Oddělení dlouhodobě nemocných, kde si především s pacienty povídají, chodí s nimi na krátké vycházky nebo posedět v areálu nemocnice, hrají s nimi společenské hry, pravidelně zpívají  a využívají prostory, kde můžou kreativně tvořit. Na oddělení probíhá pravidelná canisterapie.

Pacientům bývá čas na tomto oddělení velmi dlouhý, většina je i uvázaná na lůžko, proto je přátelství a pomoc dobrovolníků tak významná. 

Hlavní kontaktní osobou v Nemocnici Znojmo  je zdravotně sociální pracovnice Bc. Marie Ochmanová, tel.: 541 518 056, e-mail: marie.ochmanova@nemzn.cz

 

Dobrovolníci se mohou zapojit i na dalších odděleních Nemocnice Znojmo, p.o.: