Dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Dobrovolnictví

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Dobrovolnictví

Kdo může být dobrovolníkem?                              

Dobrovolníkem může být  každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu  vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolník má velkou šanci přinést do zařízení „běžný vztah". Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem.

Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit personál zařízení, do kterého dobrovolník dochází, ale přinést jeho klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života.

Dle zákona 198/2002 Sb. o Dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.

Co dělá dobrovolník?

Dobrovolník působí jako společník především osamělých lidí, se kterými si povídá, čte knihy a časopisy, chodí na procházky, hraje společenské hry apod.

Jak se stát dobrovolníkem?

Pokud chcete část svého volného času věnovat seniorům,  osobám se zdravotním postižením, dětem nebo se dozvědět více o působení dobrovolníků, navštivte naše dobrovolnické centrum, kde si s Vámi rádi o této činnosti popovídáme a nabídneme možnosti, jak se zapojit.

Co Vám dobrovolnická práce může přinést?