Pečovatelská služba
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Pečovatelská služba

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Pečovatelská služba

PS je jednou z největších sociálních služeb v jihomoravském kraji vzhledem k počtu uživatelů využívajících tuto službu a vzhledem k rozsahu území, kde je PS poskytována.

Posláním dobrovolníků v pečovatelské službě je komunikovat s klientem PS v jeho přirozeném prostředí (v bytě, v domě). Uživatelé pečovatelských služeb jsou  osoby, které potřebují pomoci jen v některých úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti.

Cílem PS je klienta, co nejdéle udržet v kontaktu s běžným prostředím a v zachování nejpřirozenějších sociálních kontaktů. Vzhledem k tomu, že větší část klientů i tak žije ve svých bytech osaměle, je zde zájem dobrovolníků i uživatelů o společná setkávání. Úkolem dobrovolníků je povídat si, naslouchat, chodit na procházky, pomoc s nákupem, hrát společenské hry.

Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí uskutečňovaných zaměstnanci a organizačně vypomáhat při realizaci těchto akcí.

Kontaktní osobou PS je sociální pracovnice Mgr. Margita Keková, mobil: 731 591 154, mail: kekova.m@cssznojmo.cz