O nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > O nás

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

O nás

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

"Pomáháme srdcem" 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo bylo založeno 20. září 2010. Zakladatelkou je Zdeňka Severinová, která působí jako vedoucí dodnes.

Získali jsme akreditace Ministerstva vnitra ČR na  programy - Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory a zdravotně postižené Jihomoravského kraje a na dobrovolnickou činnost v oblasti vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Jihomoravského kraje v projektu Pět P.

0d roku 2006 provozujeme Humanitární sklad, který svým vybavením slouží  občanům postiženým mimořádnými událostmi.

Jsme členy Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s. a jsme zapojeni v Komunitním plánování sociálních služeb Znojemska, Rodinné politice a Strategickém plánování Města Znojma.

Poslání organizace

Posláním organizace je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je  laskavá práce dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v uspokojování jejich potřeb.

Úkol organizace

Úkolem organizace je vyhledávat, školit a pečovat o dobrovolníky, koordinovat jejich činnost a tím zprostředkovávat pomoc potřebným lidem.

Cíle organizace

Cílem organizace je rozvíjet dobrovolnictví v Jihomoravském kraji a doplnit stávající nabídku služeb o dobrovolnickou pomoc a přispět tak k naplňování psychosociálních potřeb osob, které se nacházejí  v těžké životní situaci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou dobrovolnických programů DC ADRA Znojmo jsou děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Chceme nejen pomáhat, ale i propagovat dobrovolnictví a motivovat lidi všech věkových kategorií tak, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí naší společnosti.