Pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním nebo závislým na návykových látkách
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním nebo závislým na návykových látkách

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním nebo závislým na návykových látkách

Emin zámek, příspěvková organizace

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé na návykových látkách.

Skupinka našich dobrovolníků navštěvuje pravidelně uživatele na Emině zámku.

Dobrovolníci působí jako společníci a mají velmi důležitou úlohu. Právě oni mohou vnést do života osamělých lidí nový elán a naději.  S uživateli si nejčastěji povídají, zpívají, hrají společenské hry atd.

Kontaktní osobou je vedoucí úseku přímé péče Ludmila Škrabalová, tel.: 515 229 868,  e-mail: vychova@eminzamek.cz