Centrum denních služeb
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Centrum denních služeb

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Centrum denních služeb

Denní centrum využívají senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří žijí osaměle nebo potřebují zabezpečení jinou osobou v době nepřítomnosti jejich rodinných příslušníků. Pečujícím osobám je tak umožněno vykonávat své pracovní aktivity s vědomím, že je o jejich blízké dobře postaráno. Centrum je také určeno seniorům i zdravotně postiženým, jež potřebují kontakt se společenským prostředím.

Úkolem dobrovolníků v tomto zařízení je společné aktivní trávení volného času. Dobrovolníci si s uživateli povídají, hrají společenské hry a doprovází je na společné procházky a akce. Možností je také  pomoci personálu při přípravě a realizaci pravidelných aktivit pro uživatele.

Kontaktní osobou v CDS je vedoucí /sociální pracovník Mgr. Martina Svobodová, mobil: 739 389 088, e-mail: svobodova.m@cssznojmo.cz