Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > Programy > Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením > Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by rádi zpříjemnili život osamělým seniorům, jak pravidelnými návštěvami, tak zapojením se při jednorázových akcích pořádaných domovem (např. výlety, oslavy narozenin).

Dobrovolníci dochází do těchto služeb:

Posláním Domova pro seniory je poskytování služeb sociální péče osobám,které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Náplní schůzek dobrovolníků a klientů jsou společenské hry, čtení knížek a časopisů, zpívání, rukodělné aktivity, společné procházky, ale především povídání, jež opuštěným seniorům chybí často nejvíce.

Kontaktní osobou v Domově pro seniory Jevišovice je vedoucí sociálního a zdravotního úseku paní Drahomíra Stručovská, tel.: 515 300 654, e-mail: strucovska@domovjevisovice.cz.