Program "Dobrovolníci domů" v Karviné
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Karviné > Program "Dobrovolníci domů" v Karviné

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Program "Dobrovolníci domů" v Karviné

Díky podpoře Nadace Krása pomoci jsme mohli zrealizovat program „Dobrovolníci domů“ i  v Karviné. Od roku 2015 koordinátorka tohoto programu vyhledává seniory, kteří by uvítali dobrovolníka, popř. rodinné příslušníky, kteří se na ni mohou s důvěrou obrátit. Tento program má výraznou podporu sociálního odboru Magistrátu města Karviné. Sociální pracovnice se podílejí na vytipování seniorů, kteří by mohli mít zájem o dobrovolníka.

Dobrovolníci, kteří budou docházet k seniorům domů, mohou společný čas trávit různě - zpravidla si povídají, prohlížejí si fotky, hrají karty, sledují spolu televizi, dobrovolníci předčítají knihy, časopisy, chodí na procházky, pokud to zdravotní stav seniorů dovoluje, někdy také seniory doprovázejí k lékaři. Dobrovolníci seniory potěší svou přítomností většinou jednou týdně a věnují jim cca 1-2 hodiny.

Veškeré dotazy zodpoví a bližší informace ráda předá koordinátorka Žaneta Urbańská, telefon: 736 673 382, e-mail: zaneta.urbanska@adra.cz

Těšíme se na všechny, kterým není lhostejný život druhých, a chtějí být užiteční :-)

Žaneta Urbańská