Programy v Bohumíně
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Bohumíně

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Bohumíně

DOMOV JISTOTY, Bohumín

http://www.domovjistoty.cz/

S Domovem Jistoty jsme začali spolupracovat na podzim roku 2020 prostřednictvím mimořádného projektu "Bo sme partyja". Díky skvělým dobrovolníkům a zájmu pravidelně pomáhat nabízíme od března 2021 možnost dlouhodobého dobrovolnictví. 

Domov Jistoty je pobytová služba hlavně pro lidi s duševním onemocněním, ale také pro seniory. Nadšení dobrovolníci docházejí za klienty a tráví s nimi volný čas. Povídají si, chodí na procházky, hrají společenské hry, doprovází do kina, na bazén a prožívají spolu mnoho dalších veselých zážitků. Všechny aktivity, které dokáží zlepšit společenský život klientů v zařízení, jsou srdečně vítány.

 

Domov pro seniory: Šunychelská 1159, Nový Bohumín

http://2.domovjistoty.cz/

Poskytuje přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržena v co největší míře samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatností či znovunabytí těchto schopností. Motivuje uživatele k činnostem, které ho budou podporovat v jeho psychické a fyzické pohodě, nepovedou k jeho závislosti na službě a budou posilovat jeho místo v běžném životě nejen v zařízení, ale zároveň ve společnosti tak, aby z ní nebyl vyčleněn.

 

Domov se zvláštním režimem: Koperníkova 870, Nový Bohumín

http://3.domovjistoty.cz/

Posláním Domova Jistoty, p. o. – Domova se zvláštním režimem v Bohumíně je nabídnout osobám s chronickým duševním onemocněním zázemí, ve kterém naleznou bezpečí a porozumění. Pracovní tým vytváří podmínky, aby způsob bydlení i poskytování služby přinášel uživatelům potřebné soukromí i příležitosti skupinového společenství na základě jejich individuálních potřeb. Sociální služba aktivně podporuje každého uživatele v soběstačnosti a nezávislosti, aby mohl žít podle svých možností a potřeb. Opírá se přitom o důstojnost, laskavost, důvěru a komunikaci.

 

Chráněné bydlení: Koperníkova 1212, Nový Bohumín

http://4.domovjistoty.cz/

Posláním Domova Jistoty, p. o. – Chráněného bydlení v Bohumíně na ulici Kopernikova je podporovat uživatele na cestě k samostatnějšímu a nezávislejšímu způsobu života. Služba usiluje o vytváření, rozvíjení a uchovávání praktických dovedností péče o sebe a vedení domácnosti. Chráněné bydlení nabízí uživatelům přátelské zázemí, individuální podporu a bezpečí vzájemného společenství.

 

Chráněné bydlení: Malá 514, Starý Bohumín

http://6.domovjistoty.cz/

Posláním Chráněného bydlení Domova Jistoty, p. o. v Bohumíně na ulici Malé je vytvořit uživatelům podmínky pro klidný, soběstačný a nezávislý život. Služba usiluje o uchovávání a rozvíjení praktických dovedností při péči o sebe, vedení domácnosti a naplňování osobních potřeb. Chráněné bydlení nabízí uživatelům individuální podporu, přátelské zázemí ve společenství obyvatel i bezpečí svého soukromí.