Programy v Českém Těšíně
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Českém Těšíně

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Českém Těšíně

V březnu 2020 nás potěšila milá zpráva z Nadačního fondu Tesco. Sami zákazníci rozhodli o výši finanční podpory pro veřejně prospěšné projekty, které se budou realizovat v blízkosti prodejen Tesco. Náš projekt „Dobrovolníci pomáhají“, který jsme přihlásili do programu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ obsadil druhé místo a byl podpořen částkou 16 000 korun.  Jsme vděčni za tuto podporu dobrovolnictví v Českém Těšíně! NF TESCO

DOMOV PRO SENIORY ČESKÝ TĚŠÍN

www.csstesin.cz

Sokolovská 1997, Český Těšín

Dobrovolníci v této organizaci pomáhají seniorům překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, povídají si, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí. A to je jen malý výčet toho, co společně se seniory zažívají, protože dobrovolníci jsou velmi kreativní.


 

NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN

www.nemtesin.cz

Ostravská 783, Český Těšín

Dobrovolníci v tomto programu vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu, a tím posilují  duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci jako lidé  přicházející ze "zdravého světa" pomáhají pacientům překlenout často velmi náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Snaží se vyplnit volný čas nemocného, mohou si s ním jen tak povídat, předčítat z knihy, hrát hry nebo ho doprovodit na krátké procházce či nabídnout své vlastní nápady a aktivity. Dobrovolníci nenahrazují personál nemocnice, ale přinášejí pacientům něco navíc a pomáhají jim radovat se ze života.


 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN

www.seniordomypohoda.cz/cesky-tesin

Svojsíkova 2087, Český Těšín

Tento dobrovolnický program byl zahájen v březnu 2015. Posláním Domova pro seniory, Senior domy Pohoda je poskytnutí klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby. Naši dobrovolníci k seniorům docházejí zpravidla 1x týdně a tráví s nimi 1-2hodiny. S klienty si mohou povídat, číst si spolu, hrát společenské hry, tvořit, jít na procházku, zkrátka trávit společně čas tak, aby tyto chvíle byly příjemné pro obě strany.


 

DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, Český Těšín

www.slezskahumanita.cz

Příkopa 880/2, Český Těšín

Tento Domov pro seniory je umístěn v okrajové části sídliště Svibice a prošel významnou rekonstrukcí. Je to dvoupodlažní budova, je zde ubytováno 30 uživatelů s různými stupni soběstačnosti. Součástí Domova je i zahrada s bezbariérovým přístupem, venkovním posezením a krbem. Posláním tohoto Domova pro seniory je poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům, kteří vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a naplňování svých individuálních potřeb. Hlavním cílem je zajistit, aby se klient zapojil do aktivit v domově, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Spolupráci s tímto Domovem seniorů v Českém Těšíně jsme započali v říjnu 2016. Dobrovolníci zde docházejí pravidelně, nejčastěji si s klienty povídají, někdy jim předčítají, hrají různé společenské hry, luští křížovky či jdou společně na procházku. Mají zde velmi podstatnou roli, vnášejí pozitivní energii, velkou dávku nových podnětů a mnohdy vykouzlí nejeden úsměv na tváři.


 

GERONTOCENTRUM

http://gerontocentrumct.cz/

Střelniční 3, Český Těšín

Gerontocentrum ČČK, nestátní zařízení s celoročním pobytem, bylo v letech 1992 až 1994 realizováno pro účely poskytování sociálních služeb klientům starším 80 let. 

Gerontocentrum je poskytovatelem 2 druhů sociálních služeb:

1) Domov pro seniory – tato služba je poskytována osobám starším 80 let věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenní péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při sebesycení a dalších denních úkonech. Dále poskytujeme zdravotní péči a sociální poradenství. Službu poskytujeme seniorům výše uvedeného věku, ve výjiměčných případech může ředitelka zařízení udělit výjimku a můžeme přijmout uživatele, který nespadá do cílové skupiny této sociální služby. Kapacita domova pro seniory je 32 lůžek.

2) Odlehčovací služba – tato služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v běžném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, případně prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňská péče). Službu je možno využít v rozmezí 1 týdne až 3 měsíců. Kapacita odlehčovací služby je 1 lůžko.


 

DOMOV JISTOTY - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ČESKÝ TĚŠÍN

http://7.domovjistoty.cz/

ul. Komenského 2097/6, Český Těšín

S Domovem Jistoty jsme začali spolupracovat na podzim roku 2020 díky projektu "Bo sme partyja". Jedná se o pobytovou službu pro lidi s postižením. Nadšení dobrovolníci docházejí za klienty a tráví s nimi volný čas, povídají si, chodí na procházky, hrají společenské hry.

Posláním Domova Jistoty – Chráněného bydlení Český Těšín je připravit uživatele na samostatný a nezávislý život ve společnosti. Sociální služba podporuje každého uživatele v aktivním způsobu života – schopnosti se rozhodovat, přebírat za sebe zodpovědnost a organizovat svůj současný i budoucí život.


 

Program "DOBROVOLNÍCI DOMŮ" v Českém Těšíně

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

Kontaktujte koordinátorku:

 

KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Silvie Niemczyková

Telefon: 739 106 433

E-mail: silvie.niemczykova@adra.cz

 

KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Alena Szkutová

Telefon: 734 366 210

E-mail: alena.szkutova@adra.cz

Kancelář: Krátká 1902/2, Český Těšín (objekt Církve adventistů) schůzky dle domluvy

 Město Český Těšín