Programy v Havířově
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Havířově

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Havířově

DOMOV PRO SENIORY HELIOS a LUNA

www.dshavirov.cz

HELIOS: Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město

LUNA: Lidická 1200/52c, Havířov - Šumbark

Dobrovolníci v programech HELIOS a LUNA pomáhají seniorům překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, povídají si, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí v domovech. A to je jen malý výčet toho, co společně se seniory zažívají, protože dobrovolníci jsou velmi kreativní.

Na webových stránkách domovů pro seniory HELIOS a LUNA je uvedeno: "Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením ADRA a jejich vyškolení dobrovolníci dělají příjemnou společnost našim uživatelům na obou střediscích".


 

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

www.nsphav.cz

Dělnická 1132/24, Havířov - Město

Dobrovolníci v tomto programu vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu, a tím posilují  duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci jako lidé  přicházející ze "zdravého světa" pomáhají pacientům překlenout často velmi náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Snaží se vyplnit volný čas nemocného, mohou si s ním jen tak povídat, předčítat z knihy, hrát hry nebo ho doprovodit na krátké procházce či nabídnout své vlastní nápady a aktivity. Dobrovolníci nenahrazují personál nemocnice, ale přinášejí pacientům něco navíc a pomáhají jim radovat se ze života.


 

HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením

www.helpklub.cz

Školní 601/2, Havířov - Šumbark

Help klub vznikl v roce 1991 – zcela spontánně při setkávání rodičů dětí s postižením. Dobrovolníci s Help klubem spolupracují při hře Boccia. Cílem této hry, která patří i k paralympijským disciplínám, je hodit míč co nejblíže k cílovému míčku neboli „jacku“. Sportovci z Help klubu trénují za asistence dobrovolníků každou středu od 15.00 do 17.00. Dobrovolníci se také účastní sportovních utkání a jiných akcí Help klubu. 


 

SANTÉ

www.sante-havirov.cz 

Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí

V dubnu 2013 byl v tomto zařízení zahájen náš desátý dobrovolnický program. SANTÉ je centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, které má čtyři odloučená pracoviště. Dobrovolníci jsou také zde velmi vítáni, přinášejí nadšení, dobrou náladu a nové nápady. Podílejí se na volnočasových aktivitách – což může být práce s různými druhy materiálu, sportovní či kulturní akce.


 

SPMP, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

www.spmpcr.cz

Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí

SPMP je celostátní nezisková organizace, která působí na národní, regionální i lokální úrovni. Sdružuje lidi s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb i další odborníky. S členskou organizací SPMP v Havířově ADRA zahájila spolupráci v říjnu 2013. Dobrovolníci se v tomto programu podílejí na volnočasových aktivitách, kterých je celá spousta, jak se můžete přesvědčit na vasicek.rajce.idnes.cz. Do programu rádi zapojíme další dobrovolníky.


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA, denní stacionář a respitní péče

www.ssmh.cz

Dobrovolníci u seniorů: Moskevská 1103/1f, Havířov – Město

Denní stacionář i pobytová služba – respitní péče jsou zaměřeny na pomoc seniorům. Dobrovolnický program byl zahájen v listopadu 2013, kdy zde začalo působit prvních sedm dobrovolníků. Ti se účastní skupinových aktivit, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách a mohou se také zapojit do společenských akcí v zařízení. Denní stacionář navštěvují dobrovolníci během pracovního týdne, na pobytovou službu mohou docházet i o víkendech.

Dobrovolníci u dětí: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí

Nově se tento dobrovolnický program rozšířil i o doučování dětí z pěstounských rodin. Od března 2019 doučují dvě studentky děti ze základních škol. Dobrovolníci tráví volný čas s dětmi, které žijí v pěstounských rodinách. Věnují se hlavně přípravě do školy, doučování, jsou pro ně důležitou motivací.


 

DOMOV BENJAMÍN HAVÍŘOV

www.benjaminpetrvald.cz

Moskevská 1588/7a, Havířov – Město

Dne 7. srpna 2015 se konalo slavnostní otevření domova Benjamín, který se nachází hned vedle areálu NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný vjezd i svou vlastní zahradu. V domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti, které jsou zařízené dle potřeb dětí, jenž zde bydlí. Domov je svou kapacitou připraven poskytovat celoroční pobytovou službu 24 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky, a to nejdéle do 26 let věku. Dobrovolníci ADRA zde docházejí pravidelně, navštěvují děti a umožňují jim smysluplné trávení volného času.


 

RODEZA

www.rodeza.cz

Gen. Svobody 280/24, Havířov - Šumbark

RODEZA (Rodina, Děti, Zábava) je organizace, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pomáhá náhradním rodinám v jejich celospolečensky významné cestě, kdy se zaměřuje na všechny členy náhradní rodiny. Těmto poskytují ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační, nebo materiální pomoci.

Dobrovolníci ADRA zde začali docházet v dubnu 2017. Pomáhají dětem z náhradních rodin při psaní domácích úkolů a při učení. Zapojují se do volnočasových aktivit dětí - hrají společenské hry, věnují se kreativním, výtvarným a sportovním činnostem, jezdí společně se zaměstnanci i dětmi na výlety aj.


 

Spolek ADAM - autistické děti a my

www.adam-pas.cz

Mozartova 1092/2, Havířov - Město

Spolek vznikl počátkem roku 2010 z podnětu PhDr. Mileny Tejklové a rodičů dětí s poruchami autistického spektra (PAS), jako reakce na potřebu vyměňovat si navzájem osobní zkušenosti a podporovat se. Cílem je podporovat nejen děti s PAS, ale hlavně rodinu jako celek. Tvoří pro ně takové podmínky, aby se jim složitá životní situace lépe zvládala.

Dobrovolníci ADRA zde začali působit na podzim roku 2018. Mohou se zapojit při těchto aktivitách:

 


SENECURA SENIORCENTRUM 

https://havirov.senecura.cz/

Lomená 1268/2, Havířov - Šumbark

V tomto zařízení jsme zahájili dobrovolnický program na podzim roku 2020. SeneCura SeniorCentrum Havířov nabízí sociální služby - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence). Tato organizace se řídí mottem: „Život pokračuje s námi.“ Naši dobrovolníci zde docházejí, aby seniorům a seniorkám zpříjemnili den, pomáhají při aktivizačních činnostech, hrají společenské hry a hlavně si povídají a naslouchají. 


ARMÁDA SPÁSY - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

https://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez/

SNP 805/2, Havířov - Šumbark

Již dlouhou dobu spolupracujeme s Armádou spásy, v roce 2020 jsme nově spustili dobrovolnický program v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je bezplatně poskytovat dětem ve věku od 6 do 15 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života, pomoc a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech. Nabízejí zde dětem bezpečné místo pro trávení volného času (vyrábění, hraní her, tanec a zpěv, počítač, výlety,…), ve kterém jsou motivováni ke změně. Naši dobrovolníci k tomuto přispívají svými aktivitami.


 

PROGRAM "DOBROVOLNÍCI DOMŮ" v Havířově

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

STUDENTSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

Kontaktujte nás:

 

KOORDINÁTORKY DOBROVOLNÍKŮ V HAVÍŘOVĚ

Marcela Bühnová

Telefon: 732 965 659

E-mail: marcela.buhnova@adra.cz

Kancelář: Lidická 1200/52c, Havířov - Šumbark (v prostorách Domova pro seniory LUNA)

Hodiny pro veřejnost:

ST 14:00 – 16:00

 

Emilie Stárková

Telefon: 732 353 035

E-mail: emilie.starkova@adra.cz

Kancelář: Hlavní třída 2/4, Havířov - Město (DC ADRA Havířov)

Hodiny pro veřejnost:

ST 14:00 – 16:00

Město Havířov