Programy v Orlové
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Orlové

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Orlové

DOMOV VESNA

www.domovvesna.cz

Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně

Dobrovolníci v tomto programu pomáhají seniorům překonávat samotu, vyplňují jejich volný čas a podporují jejich aktivitu. Přicházejí  na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně. Povídají si, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách a mohou se také zapojit do společenských akcí.


 

DŮM SENIORŮ POHODA

www.pohoda-orlova.cz

Mládí 725, Orlová - Lutyně

Dobrovolnický program v tomto zařízení byl zahájen v únoru 2013. Dobrovolníci v tomto nestátním zařízení pomáhají seniorům překonávat samotu, vyplňují jejich volný čas a podporují jejich aktivitu. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, především v odpoledních hodinách nebo o víkendu.  Povídají si, předčítají, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách a mohou se také zapojit do společenských akcí.


 

DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, Orlová

www.slezskahumanita.cz

Orlová - Lazy 870

Spolupráci jsme zahájili 1. 10. 2013 a rádi zapojíme další dobrovolníky jako společníky seniorů v tomto zařízení. Za příznivého počasí mohou trávit společně čas na krásné zahradě, během celého roku se mohou zapojovat do společenských akcí, naslouchat, povídat, předčítat  nebo hrát společenské hry. 


 

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PRACOVIŠTĚ ORLOVÁ

http://nspka.cz/cs/

Masarykova třída 900, Orlová - Lutyně

Spolupráci s karvinskou nemocnicí jsme zahájili v říjnu 2014, do nemocnice v Orlové budou naši dobrovolníci docházet na oddělení LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných) a oddělení sociálních služeb. 

Oddělení LDN je rozděleno na 4 stanice po 25-ti lůžkách, 2 oddělení jsou umístěny v hlavní budově nemocnice a další 2 oddělení zůstávají v osmipodlažní budově v areálu nemocnice. Léčba je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. Léčebna poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči, včleňuje prvky fyzioterapie a ergoterapie k nácviku soběstačnosti při běžných denních činnostech a podporu v řešení sociální situace.

Oddělení sociálních služeb se nachází v osmipodlažní budově Léčebny dlouhodobě nemocných v Orlové na 1. patře. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek, z nichž jsou 3 dvoulůžkové a 8 třílůžkových pokojů. Každý pokoj je vybaven polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, vestavěnou šatní skříní, jídelním stolem a židlemi, součástí pokojů je balkón a vždy dva pokoje mají společné hygienické jádro. 

Dobrovolníci docházejí k pacientům-seniorům, vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu, posilují  duševní pohodu pacientů a jejich postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci jako lidé  přicházející ze "zdravého světa" pomáhají pacientům překlenout často velmi náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Snaží se vyplnit volný čas nemocného, mohou si s ním jen tak povídat, předčítat z knihy, hrát hry nebo ho doprovodit na krátké procházce či nabídnout své vlastní nápady a aktivity. Dobrovolníci nenahrazují personál nemocnice, ale přinášejí pacientům trochu lidského tepla navíc.


 

Kontaktujte nás:

 

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V ORLOVÉ

Ing. Veronika Šutová

Telefon: 739 605 901    

E-mail: veronika.sutova@adra.cz 

Kancelář: Charitativní obchůdek a Sociální šatník, Slezská 96, 735 14 Orlová - Poruba (schůzky dle domluvy)

 město Orlová