Program "Dobrovolníci domů" v Havířově
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Havířově > Program "Dobrovolníci domů" v Havířově

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Program "Dobrovolníci domů" v Havířově

V srpnu 2014 jsme odstartovali nový dobrovolnický program podpořený Nadací Taťány Kuchařové – „Dobrovolníci domů". Tento program je také financován městem Havířov, sponzory a částečně z tržeb Charitativních obchůdků. Program je z převážné části podporován společností Residomo. Díky příspěvku této společnosti mohou naši dobrovolníci nadále docházet za seniory, případně osobami se zdravotním znevýhodněním do jejich domácností. 

Během uplynulých let se program krásně rozvinul. Naši dobrovolníci zatím docházeli za seniory do nemocnic a do Domovů seniorů, nyní mohou docházet přímo k nim domů. Osamocení starší lidé, kteří i kvůli zdravotním potížím tráví většinu času ve svých bytech, se tak znovu mají na koho těšit.

Senioři nebo lidé se zdravotním znevýhodněním našli v dobrovolnících během doby fungování programu své dobré společníky, mnozí navázali pevné vztahy. Dobrovolníci navštěvují seniory nebo osoby se zdravotním znevýhodněním zpravidla jednou týdně a tráví společně volný čas podle vzájemné dohody. Povídají si u kávy nebo čaje, také hrají karty nebo jiné společenské hry, luští křížovky, apod. Pokud to zdravotní stav a počasí dovolí, chodí na procházky, nakoupit, případně k lékaři. Každoročně registrujeme cca 10-15 dvojic senior / osoba se zdravotním znevýhodněním – dobrovolník.

Podle dosavadních ohlasů, jak ze strany seniorů či zdravotně znevýhodněných, tak ze strany dobrovolníků se potvrzuje, že program má smysl. Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním se díky dobrovolníkům cítí více vtaženi do běžného života a dobrovolnící mají dobrý pocit, že jsou prospěšní. Tím se vzájemně obohacují.

Všichni, kteří by také uvítali dobrovolníka v domácnosti, a zájemci o dobrovolnictví, kontaktujte koordinátorku programu Emilii Stárkovou - telefon: 732 353 035, e-mail: emilie.starkova@adra.cz nebo osobně každou středu od 14 do 16 hodin v pobočce ADRY v Havířově-Městě, Hlavní třída 2/4 (pod podloubím).

DD Havířov