4Q
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Akce > Akce 2017 > 4Q

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

4Q

AKCE – 4. Q 2017

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

• 14. 10. – Sbírka na dobrovolnická centra – Člověk je na světě pro druhé
Posláním dobrovolnických center ADRA v České republice je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Cílem je, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka. V sobotu 14. 10. bude určena sbírka ve sborech Církve adventistů na podporu dobrovolnických center.

• 23. 10. – Podzimní večery na téma…
Druhá přednáška v pořadí na téma Reformace se uskutečnila v pondělí 23. 10. v prostorách modlitebny CASD, tentokráte zaměřená na Jednotu bratrskou ve spojení s pozdější evropskou reformací. Přednášku svým mluveným slovem provedl opět Mgr. Luděk Svrček.

• Podzim 2017 – Příprava dárků na velkou supervizi
Opět po roce se v podzimním čase uskuteční schůzka všech dobrovolníků ze všech zařízení Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice. Pro tuto příležitost ADRA tým připravil drobné dárky pro dobrovolníky jako vyjádření vděčnosti za jejich ochotnou, užitečnou a obohacující službu.

• 14. 11. – Velká podzimní supervize dobrovolníků
V úterý 14. 11. 2017 proběhla v DC ADRA České Budějovice velká podzimní supervize všech dobrovolníků. Strávili jsme společně část odpoledne, měli možnost se více poznat, sdílet se, říct si o novinkách v DC, o blízkých akcích nebo z čeho máme radost z měsíců minulých a kde jsme také chtěli všem dobrovolníkům poděkovat za jejich nasazení, elán a návštěvy u klientů. Supervizí provedla zúčastněné vedoucí centra Zuzana Chánová a jednotlivé vstupy zajistili koordinátorky Zdena Chmelová, Simona Žigová a Hana Havlová a také hosté Jitka Chánová, která si připravila informace o zahraničním projektu ADRY, Etiopii, a Petr Adame, jenž vedl kreativní aktivitu v závěru akce. Děkujeme všem dobrovolníkům za účast a za jejich velkorysou službu.
R.W.Emerson: Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.

• 20. 11. – Politika stárnutí
Dobrovolnické centrum bylo pozváno k projektu Politika stárnutí. Jedná se o sezení u kulatých stolů nad tématem „stáří“ v rámci Jihočeského kraje. Klade si za cíl bezpečí, rozvoj, aktivitu seniorů a pomoc této skupině. Schůzky se odehrávají jednou za čtvrtletí, na podzim proběhla první, kde proběhlo seznámení s celým projektem a řešením prvních bodů.

• 27. 11. – Podzimní večery na téma…
V listopadu se konala třetí přednáška z cyklu „Podzimní večery na téma…“ Tento podzim se přednášky věnují výročí vystoupení Martina Luthera ve Wittenbergu, kde publikoval známých 95 tezí, které zahájily evropskou reformaci. O tématu přednášel Michal Balcar, M. A.

• Prosinec 2017 – kampaň Nadace T. Kuchařové Krása pomoci
Nadace Táni Kuchařové, která se věnuje starším lidem a seniorům a která finančně podporuje také DC ADRA v Českých Budějovicích, připravila pro předvánoční a vánoční čas kampaň s názvem O Vánocích by neměl být nikdo sám. Chce vyjádřit, že senioři do naší společnosti bezpodmínečně patří a ýže jako společnost jsme tomu rádi a jako symbol vánočních dárků ve spolupráci se supermarketem Penny předává seniorům právě v tomto čase symbol celé akce – plyšového medvídka. Dobrovolníci českobudějovického dobrovolnického centra se do celé akce také zapojili, a snažili se tak udělat radost seniorům a předat jim dárek v podobě hnědého medvěda.

• 3. - 10. 12. Vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II.
Po celý týden od 3. do 10. 12. mělo dobrovolnické centrum opět stánek na vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Šlo opět o prezentaci dobrovolnictví v Českých Budějovicích a i možnost, jak finančně podpořit dobrovolnickou činnost prostřednictvím prodeje nejrůznějších ručních výrobků.

• 4. 12. – Mikulášská besídka v DpS Hvízdal
Malí i velcí dobrovolníci pomáhali při mikulášské nadílce seniorům v DpS Hvízdal. Jako každý rok se jednalo o milou návštěvu s přáním, básničkami, krátkými písničkami pro povzbuzení a radost .

• 5. 12. – Prezentace dobrovolnictví a dobrovolnické služby v Českém rozhlase při příležitosti mezinárodního Dne dobrovolnictví
Současně se v době vánočních trhů naskytlo pozvání do Českého rozhlasu v Budějovicích. V sousvisloti s 5. prosincem, který se stal mezinárodním Dnem dobrovolnictví, byla vedoucí DC ADRA České Budějovice pozvaná k rozhovoru s moderátorkou Hankou Šoberovou a dalším hostem - Lenkou Sukovou, vedoucí českobudějovické pobočky dobrovolnické organizace Bílý kruh bezpěčí, a k diskuzi nad tématem dobrovolnictví. V odpolední relaci jsme mohli opět oslovit lidi k dobrovolnictví a dát vědět, že DC zde existuje a funguje a že i tady u nás na jihu Čech je velký prostor pomáhat druhým.

• 15. 12. Vánoce v CSS Empatii
Jako každý rok, tak i letos bylo uspořádáno předvánoční posezení klientů, zaměstnanců, rodičů a dobrovolníků v CSS Empatii. Jedná se o příležitost popovídat, zúčastnit se připraveného programu zaměstnanců a klientů a strávit společně předvánoční čas.

• 16. 12. Vánoční koncert
Rok pomyslně ze společných akcí opět uzavírá tradiční vánoční koncert, tentokrát s mottem „Pokoj lidem dobré vůle“. Strávíme prožitý čas plný hudby, slov naděje a pravé vánoční atmosféry.

• 20. 12. Zpívání ZA SVĚTLEM v DpS Hvízdal
Velmi si ceníme zpívání akčních dobrovolníků v Domově pro seniory Hvízdal. Skupina Za Světlem se i letos rozhodla darovat kus svého času a úsilí na návštěvu u starších lidí a potěšit je těsně před Vánoci.
Máme z akce velkou radost a jsme vděční, že jsme někde mohli být užiteční a smysluplní.