O nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > O nás

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

O nás

Dobrovolnické centrum ADRA Č. Budějovice

"Pomoc pro ty, kteří si nemohou pomoci sami"


Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

  • Umožňuje ochotným zájemcům věnovat část svého volného času činnostem v dobrovolnických a humanitárních programech zaměřených na klienty v Českých Budějovicích a okolí, kteří jsou handicapováni z důvodů věku, nemoci nebo sociální situace.
  • Přispívá ke zlepšení psychosociálních podmínek seniorů a lidí s postižením jak v sociálních zařízeních, tak v jejich přirozeném prostředí.
  • Uplatňuje se významným způsobem při zvládání následků mimořádných krizových událostí, jako byly záplavy v roce 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013.
  • Školí a průběžně vzdělává Krizový intervenční psychosociální tým (KIP tým) dobrovolníků pro spolupráci s Integrovaným záchranným systémem Jihočeského kraje
  • Získává dobrovolníky z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže a veřejnosti. Podle svého zaměření se dobrovolníci mohou věnovat klientům buď pravidelně formou osobní služby, nebo nepravidelně formou skupinových akcí.

Youtube ADRA - Pomáhat je ADRAnalin!