Akce 2011
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Akce > Akce 2011

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Akce 2011

prosinec 2011

 

Název akce:     Výstava fotografií na téma dobrovolnictví ve vědecké knihovně v Č. B.

Datum:           1. – 30. prosince 2011
Průběh akce:   Fotografie poputují také na celostátní výstavu.

 

Název akce:     Závěr výcviku KIP týmu
Datum:           4. prosince 2011
Průběh akce:   Po 40 hodinách výcviku získali dobrovolníci certifikát v krizové intervenční pomoci.

 

Název akce:     Mikulášské nadílky ve třech Domovech pro seniory
Datum:           4. – 6. prosince
Průběh akce:   „Naši“ Mikuláši byli na Hvízdalu, Máji a v Třeboni


Název akce:     Mikulášská veselice v DpS Hvízdal
Datum:           6. prosince 2011
Průběh akce:   Večerní taneční zábavu seniorům zpestřilo 12 našich dobrovolníků

 

Název akce:     Vánoční prodej výrobků studentek Teologické fakulty
Datum:           6. – 15. prosince 2011
Průběh akce:   Dobrovolnice prodávaly náušnice, utržily 3321,- Kč.

 

Název akce:      Vánoční akce v Třeboni, Světlušce, Empatii, Adře, Arpidě a na D. Vodě
Datum:            6. - 17. prosince 2011
Průběh akce:   Celkem proběhlo 11 akcí – koncertů, besídek, hudebních vystoupení dětí a setkání, kterých se zúčastnilo 36 dobrovolníků

listopad 2011

 

Název akce:     Průvod dobrovolníků.
Datum:           3. listopadu 2011
Průběh akce:   Průvodu se zúčastnilo přes sto dobrovolníků.

 

Název akce:     Výroba vánočních přání.
Datum:           8. – 9. listopadu 2011
Průběh akce:   Skupina dobrovolníků vyráběla vánoční přání pro seniory.

 

Název akce:     Výcvik KIP týmu 4.
Datum:           13. listopadu 2011
Průběh akce:   Pokračování výcviku v krizové intervenční pomoci.


Název akce:     Sázení stromků pro seniory.
Datum:           16. listopadu 2011
Průběh akce:   Před DpS Hvízdal jsme vysadili pro seniory 4 javory.

 

Název akce:     Vánoční výstava prací klientů DS Třeboň.
Datum:           23. listopadu 2011
Průběh akce:   Veškeré výrobky zručných seniorů byly na prodej.

 

Název akce:     Setkání „Adráků“ z ČR.
Datum:           26. listopadu 2011
Průběh akce:   Společné setkání dobrovolníků a jejich koordinátorů v Praze.

 

Název akce:     Psychosociální tým.
Datum:           30. listopadu 2011
Průběh akce:   Účast na semináři Komunikace při mimořádných událostech.

 

říjen 2011

 

Název akce:     Sbírka hraček.
Datum:           1. září – 31. října 2011
Průběh akce:   Hračky, které se během sbírky vybraly, se před Vánocemi rozdělí mezi děti ze sociálně slabých rodin na mnoha místech v Jihočeském kraji.

 

Název akce:     Společná příprava akce „Dobrovolnictví pro ČB“.
Datum:           7. října 2011
Průběh akce:   Hlavním tématem příprav byl Průvod dobrovolníku, který byl naplánovaný na 3.listopadu 2011 a dále Sbírka fotografií, která bude probíhat od 1. prosince 2011.

 

Název akce:     Výcvik KIP týmu.
Datum:            9. října 2011
Průběh akce:    Pokračování výcviku v krizové intervenční pomoci 2.

 

Název akce:     Setkání zástupců Jihočeského Panelu.
Datum:           10. října 2011
Průběh akce:   Během setkání se projednávaly způsoby a postupy pomoci při mimořádných událostech.


Název akce:     Psychosociální tým.
Datum:           13. října 2011
Průběh akce:   Pravidelná schůzka psychosociálního týmu proběhla za účelem tréninku psychosociálních dovedností.

 

Název akce: Velká supervize.
Datum:          17. října 2011
Průběh akce:  Supervize se zúčastnili dobrovolníci ze všech přijímajících organizací.

 

Název akce:     Školení KIP.
Datum:           23. října 2011
Průběh akce:   Pokračování výcviku krizového intervenčního týmu 3.

 

Název akce:     Prezentace dobrovolnictví pro studenty ZSF JU.
Datum:           26. října 2011
Průběh akce:   Během prezentace se studenti dozvěděli o možnostech dobrovolnictví.

 

Název akce:     Setkání zástupců dobrovolnických center ADRA.
Datum:           30. října 2011
Průběh akce:   Setkání zástupců z Českých Budějovic a Hradce Králové

 

září 2011

 

Název akce:     Náborová kampaň.
Datum:           1. září – 31. října 2011
Průběh akce:   Během náborové kampaně oslovujeme především střední, vyšší a vysoké školy v Českých Budějovicích. Snažíme se prostřednictvím letáků a náborových akcí oslovit i širokou veřejnost.

 

Název akce:     Sbírka hraček.
Datum:           1. září – 31. října 2011
Průběh akce:   Připravit pěkné Vánoce pro 90 – 100 dětí z azylových domů.

 

Název akce:     Mohelnice.
Datum:           11. – 12. září 2011
Průběh akce:   Setkání zástupců všech Dobrovolnických center ADRA z celé ČR .

 

Název akce:     Jednání s novým smluvním zařízením.
Datum:           16. září 2011
Průběh akce:   Navázání spolupráce s novým smluvním zařízením Seniorský dům Písek.


Název akce:     Výcvik KIP týmu.
Datum:           18. září 2011
Průběh akce:   Komunitní intervenční psychosociální tým.

 

Název akce:     Atletické závody.
Datum:           21. září 2011
Průběh akce:   Dobrovolníci se účastnili atletických závodů jako doprovod osob se zdravotním a jiným postižením.

 

Název akce:      Dobrovolnictví v Libniči.
Datum:            30. září 2011
Průběh akce:    Rozšíření dobrovolnické činnosti o Libnič

červenec - srpen 2011

 

Název akce:     Prázdninový režim
Datum:           1. července – 14. srpna 2011
Průběh akce:   Během letních prázdnin jsme se zabývali především přípravou podzimní náborové kampaně a PR akcí na závěr Evropského roku dobrovolnictví. S těmito akcemi vás budeme postupně seznamovat. Zabývali jsme se také přípravou nové akreditace v oblasti seniorů a lidí s postižením. Během prázdnin jsme se stali součástí pracovní skupiny komunitního plánování při Magistrátě města České Budějovice.

červen 2011

 

Název akce:     Hudební doprovod dětí z Arpidy na náměstí Přemysla Otakara ll.
Datum:           2. června 2011
Průběh akce:   Během akce sdružení Roska informovala širokou veřejnost o roztroušené skleróze.

 

Název akce:     Prezentace projektu GSK v Praze.
Datum:           7. června 2011
Průběh akce:   Prezentovaný projekt „Dobrovolnictví, spojuje nejen seniory“ byl zaměřen na pomoc seniorům prostřednictvím dobrovolníků.

 

Název akce:     Účast na Benefičním koncertu Rolničky.
Datum:           10. června 2011
Průběh akce:   Benefiční koncert proběhl v Obchodním centru IGY, hlavním účinkujícím byla Lenka Dusilová.

 

Název akce:     Zahradní slavnost Empatie.
Datum:           16. června 2011
Průběh akce:   Během každoročně pořádané slavnosti jsme mohli shlédnout řadu připravených vystoupení uživatelů Empatie.


Název akce:     Předávání cen Ď v Národním Divadle.
Datum:           21. června 2011
Průběh akce:   Mezi nominovanými na cenu Dobrovolníka pro rok 2011 byly i Jitka Chánová, vedoucí DC ADRA ČB a Ing. Zdenka Chmelová, koordinátorka dobrovolníků pro DpS Máj.

 

Název akce:     Volejbal.
Datum:           26. června 2011
Průběh akce:   Každoroční volejbalový turnaj proběhl jako rozloučení s dobrovolníky a jako poděkování za první letošní dobrovolnickou sezónu.

 

Název akce:     Motivační posezení „Májáků“.
Datum:           26. června 2011
Průběh akce:   Tradiční předprázdninové posezení proběhlo v Mléčném baru za účasti Ing. Zdenky Chmelové. Hovořilo se o prožitcích mezi klienty DpS Máje a o náplni letních měsíců.

květen 2011

 

Název akce:     Školení povodňových koordinátorů.
Datum:           1. května 2011
Průběh akce:   Na konci školení byly rozdány certifikáty pro koordinátory. Školením provázel hlavní povodňový koordinátor ADRY pro celou ČR, pan Josef Koláček.

 

Název akce:    Školení Management dobrovolnictví ll.
Datum:           2.- 4. května 2011
Průběh akce:   Vzdělávání koordinátorů v oblasti vedení dobrovolníků od Hestie.

 

Název akce:     Mezinárodní konference o dobrovolnictví v Kroměříži.
Datum:           9. – 11. května 2011
Průběh akce:   Na konferenci vystoupila se společnou prezentací i dobrovolnická centra z Českých Budějovic v rámci kampaně „Dobrovolnictví spojuje“.


Název akce:     Oslava narozenin v Empatii.
Datum:           18. května 2011
Průběh akce:   Není nad to, když klient může oslavit 35. narozeniny s dobrovolníky.

 

Název akce:     Koncert pana Františka Matějky a Věry Jindrové v Empatii.
Datum:           19. května 2011
Průběh akce:   Senioři z DpS Máj zahráli oblíbené lidové písně pro uživatele Empatie.


Název akce:     Výlet seniorů z DpS Máj do Blatné.
Datum:           25. května 2011
Průběh akce:   Dobrovolníci doprovázeli seniory během prohlídky zámku a města.

 

Název akce:     Natoč film.
Datum:           1. - 31. května 2011
Průběh akce:   V průběhu celého měsíce probíhala kampaň k zapojení studentů do projektu „Natoč film“, týkající se dobrovolnictví.

duben 2011


Název akce:     Benefiční akce - Mercury.
Datum:           1. dubna 2011
Průběh akce:   Na Benefiční akci se představila 4 dobrovolnická centra působící v Českých Budějovicích.

 

Název akce:     Setkání všech dobrovolnických center z ČB.
Datum:           5. dubna 2011
Průběh akce:   Naplánování společné prezentace a projektu na konferenci v Kroměříži.

 

Název akce:     Supervize dobrovolníků v DpS Máj.
Datum:           5. dubna 2011
Průběh akce:   Supervize proběhla pod vedením vedoucí DC ADRA ČB Jitky Chánové, za účasti sociálního pracovníka Mgr. Jaroslava Plášila a koordinátorky dobrovolníků Zdeny Chmelové.

 

Název akce:     Koncert Arpidy v DD Dobrá Voda.
Datum:           8. dubna 2011
Průběh akce:   Děti z Arpidy uspořádaly koncert pro seniory z DD Dobrá Voda za hudebního doprovodu z ADRY.

Název akce:     Velikonoční sbírka v Č. Budějovicích a v Třeboni.
Datum:           19. – 20. dubna 2011
Průběh akce:   Velikonoční sbírky se zúčastnilo 54 dobrovolníků, studentů a dalších spolupracovníků.

 

Název akce:     Dobrovolnická pomlázka v DD Dobrá Voda.
Datum:           26. dubna 2011
Průběh akce:   Dobrovolníci dělali Velikonoční pomlázku seniorům z DD Dobrá Voda.

 

Název akce:     Prezentace dobrovolnictví na ZSF JCU.
Datum:           28. dubna 2011
Průběh akce:   Přednáška o dobrovolnictví pro Ligu revmatiků a širokou veřejnost v prostorách ZSF JCU.

 

Název akce:     Školení povodňových koordinátorů.
Datum:           30. dubna – 1. května 2011
Průběh akce:   Povodňoví koordinátoři získali certifikát za aktivní účast během školení.

 

březen 2011

Název akce:

Rozdávání obuvi sociálně slabým.

Datum:

31. března 2011

Průběh akce:

Předání obuvi od J+V OBUV ŠTĚPÁNOVICE do sociálního šatníku při ČČK a Azylovému domu Rybička v Husinci.

Název akce:

Supervize dobrovolníků z Centra sociálních služeb Empatie.

Datum:

29. března 2011

Průběh akce:

Podpora dobrovolníků v jejich činnosti.

 

Název akce:

Supervize dobrovolníků ze Sociálních služeb Světluška.

Datum:

28. března 2011

Průběh

akce:

Podpora dobrovolníků v jejich činnosti.

 

Název akce:

Informační kampaň k Benefiční akci.

Datum:

22. - 31. března 2011

Průběh

akce:

Informovat širokou veřejnost a všechny spolupracovníky a dárce.

 

Název akce:

Školení Supervize pro koordinátory dobrovolníků od Hestie.

Datum:

16. březen 2011

Průběh akce:

Vzdělávání v oblasti vedení supervizí.

 

Název akce:

Prezentace dobrovolnictví na ZSF Jihočeské univerzity v ČB.

Datum:

14. března 2011

Průběh akce:

Cílem je získat nové dobrovolníky z řad studentů.

 

Název akce:

Koordinační setkání Dobrovolnických center z ČB.

Datum:

3. března 2011

Průběh

akce:

Příprava Benefiční akce na podporu dobrovolnictví.

 

Název akce:

Společný svoz lékárniček do ADRY v Praze.

Datum:

3. března 2011

Průběh

akce:

Cílem je přeprava získaného zdravotnického materiálu do Keni.

 

Název akce:

Uzavření smlouvy s DpD Kaplice

Datum:

1. března 2011

Průběh akce:

Vzájemná spolupráce mezi přijímající a vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

únor 2011

 

Název akce:

Setkání zástupců Dobrovolnických center z ČB.

Datum:

24. února 2011

Průběh akce:

Jednání za účelem společné dobrovolnické kampaně.

 

Název akce:

Masopust v DpS Hvízdal.

Datum:

22. února 2011

Průběh akce:

Pobavení uživatelů DpS Hvízdal při masopustním veselí.

 

Název akce:

Supervize pro koordinátory dobrovolníků v Praze.

Datum:

16. února 2011

Průběh

akce:

Další vzdělávání v oblasti supervize.

 

Název akce:

Setkání všech účastníků Panelu NNO Jčk.

Datum:

14. února 2011

Průběh

akce:

Příprava a dělení úkolů v případě krizové situace.

 

Název akce:

Setkání psychosociálního týmu.

Datum:

8. února 2011

Průběh akce:

Zhodnocení jednotlivých výjezdů ke krizovým situacím.

 

Název akce:

Převzetí daru od J+V OBUV ŠTĚPÁNOVICE.

Datum:

4. února 2011

Průběh

akce:

200 párů pánských polobotek věnovaných od J+V OBUV bude rozdáno do azylových domů, sociálních šatníků při ČČK a potřebným.

 

Název akce:

Koordinační setkání DC v Č. Budějovicích.

Datum:

3. února 2011

Průběh

akce:

Naplánování jarní dobrovolnické kampaně.

 

Název akce:

Sběr autolékárniček pro Keňu.

Datum:

1. - 28. února 2011

Průběh akce:

Sběr autolékárniček pro velký zájem široké veřejnosti pokračuje i v měsíci únoru. Lékárničky poslouží na podporu zdravotnického zařízení v Itibo v Keni.

 

 

leden 2011

Název akce:

Setkání zástupců DC z Českých Budějovic.

Datum:

20. ledna 2011

Průběh akce:

Během koordinačního setkání zaměřeného na Evropský rok dobrovolnictví jsme se zaměřili na přípravu společných programů a propagačních materiálů, dále na koordinaci rozšiřujících se činností jednotlivých center.

 

Název akce:

Supervize pro koordinátory dobrovolníků.

Datum:

12. ledna 2011

Průběh

akce:

Školení pořádané Národním dobrovolnickým centrem Hestie bylo zaměřené na vedení supervizí mezi dobrovolníky.

 

Název akce:

Alianční týden.

Datum:

9. - 16. ledna 2011

Průběh

akce:

Během propagace a sbírky na dobrovolnictví mezi církvemi jsme vybrali celkem 6.908,- Kč na provoz DC a získali jsme několik nových zájemců o dobrovolnictví včetně nabídky pastorační služby v případě potřeby.

 

Název akce:

Sběr autolékárniček pro Keňu.

Datum:

1. - 31.  ledna 2011

Průběh akce:

Vybrali jsme, roztřídili a  poslali do Prahy na centrálu kolem 2000 ks potřebného zdravotnického materiálu, který poslouží na podporu zdravotnického zařízení v Itibo v  Keni.