Akce 2012
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Akce > Akce 2012

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Akce 2012

prosinec 2012

Název akce:      Výtvarné dílny
Průběh akce:     Dobrovolníci se scházeli k výrobě vánočních přání a různých výrobků, které pak rozdávali především seniorům.

Název akce:      Módní přehlídka pro seniory v Třeboni
Průběh akce:     Ve spolupráci se SOŠ v Třeboni jsme připravili seniorům krásný večer – koncert, při kterém si mohli se studenty zazpívat a mohli obdivovat nádherné šaty, které studentky samy navrhovaly i šily.

Název akce:      Mikulášské nadílky
Průběh akce:      Někde dobrovolníci navštěvovali každý pokoj a předávali uživatelům balíčky, někde společně s lidmi trávili večer plný hudby a tance. V každém případě jako andělé potěšili nejedno srdce.

listopad 2012

Název akce:      Setkání v Kaplici
Průběh akce:     Vedení DpS Kaplice připravilo přátelské setkání pro zaměstnance domova, sponzory a dobrovolníky. Zkrátka pro všechny, kteří se snaží podle svých možností udělat něco pro seniory.

Název akce:      Stavba protipovodňové hráze
Průběh akce:      Někteří dobrovolníci si spolu s vojáky vyzkoušeli stavět hráz.

Název akce:      Konference NNO „Víme o sobě?“ - Borovany
Průběh akce:      Hlavní téma: Dobrovolnictví při mimořádných událostech. Cílem bylo upevnění spolupráce organizací zapojených v Panelu JčK.

Název akce:      "Senioři, nedejte se!“
Průběh akce:      Ve spolupráci s Magistrátem města dobrovolníci komunikují se seniory a nabízejí jim ruční alarmy, díky nimž budou senioři schopni vyplašit zloděje nebo přivolat pomoc.

říjen 2012

Název akce:      Měsíc sociálních služeb – dny otevřených dveří
Datum:             říjen 2012
Průběh akce:     Navštívili jsme naše smluvní zařízení, pečující o seniory. Pro návštěvníky i obyvatele domovů byl připravený bohatý kulturní program.

Název akce:      Vernisáž výstavy „Dobrovolnictví“ – Akademická knihovna
Datum:             8. října 2012
Průběh akce:     Výstava fotografií trvala do 19. října, zúčastnila se jí všechna českobudějovická dobrovolnická centra.

Název akce:      Workshop KIP týmu
Datum:             18.10.2012
Průběh akce:     Členové KIP týmu se seznámili se základními postupy a zásadami první pomoci při akutních stavech. Školitel Jarmila Hambergerová odborně vysvětlila modelové situace a uvedla několik konkrétních ilustrativních příkladů.

Název akce:       Velká supervize
Datum:              25. října 2012
Průběh akce:      Setkání aktivních dobrovolníků, společné zahájení dobrovolnického „školního“ roku.

Název akce:       Pracovní jednání zástupců NNO a MV ČR
Datum:              26. října 2012
Průběh akce:      Seznámení se s připravovanými legislativními změnami.  

září 2012

Název akce:        Přednáška v Seniorském domě Písek
Datum:              12. září 2012
Průběh akce:      O dobrovolnictví v Jč kraji hovořil Ing. Václav Vonášek, koordinátor pro humanitární a psychosociální pomoc.

srpen 2012

Název akce:       Team – building dobrovolníků KIP týmu
Datum:              21. srpna 2012
Průběh akce:      Společné setkání v přírodě včetně rodinných příslušníků. Máme-li spolu pracovat, musíme se také dobře znát. Přálo nám počasí, zasmáli jsme se a všichni oceňujeme přátelskou atmosféru, která mezi námi stále panuje.

červen 2012

Název akce:        Noc kostelů
Datum:               1. června 2012
Průběh akce:       DC ADRA se prezentovalo výstavou Dobrovolnictví nanečisto

Název akce:        Setkání dobrovolníků působících v DpS Máj
Datum:               6. června 2012
Průběh akce:       Dobrovolníci se sešli s koordinátorkami v kavárně a uzavřeli další „dobrovolnický“ rok

Název akce:       Školení pracovníků dobrovolnických center
Datum:              9. června
Průběh akce:      Vedoucí DC ADRA Č. Budějovice školila zájemce o založení nových dobrovolnických center

Název akce:       Zahradní slavnost – Pohádková stezka v Centru Bazalka              
Datum:              14. června 2012          
Průběh akce:       Naši dobrovolníci se přestrojili za pohádkové postavy                                             

Název akce:        Výlet na Třístoličník   
Datum:               17. června 2012          
Průběh akce:       Společnou akcí jsme ukončili další školní „dobrovolnický“ rok                                

Název akce:        Zahradní slavnost v CSS Empatie          
Datum:               20. června 2012          
Průběh akce:       Slavili jsme společně s klienty Empatie                             

Název akce:        Slavnostní podpis smlouvy mezi KIP týmem a HZS         
Datum:               22. června 2012          
Průběh akce:       Došlo k oficiálnímu stvrzení spolupráce jihočeského KIP týmu a HZS

Název akce:        Maturantka dětem – ve prospěch Centra Bazalka         
Datum:               22. června 2012          
Průběh akce:       Dobrovolníci opět pomáhali při organizaci akce                             

Název akce:        Celorepublikové setkání vedoucích dobrovolnických center      
Datum:               25. června 2012          
Průběh akce:       Setkání se uskutečnilo v Praze                              

Název akce:        Koordinační setkání týmu Dobrovolnictví pro ČB           
Datum:               28. června 2012          
Průběh akce:       Plánování společné podzimní kampaně a prezentační akce       

květen 2012

Název akce:     Přednáška o DC ADRA v Salesiánském středisku mládeže
Datum:           2. května 2012
Průběh akce:   V rámci projektu „Klíče pro život“.

Název akce:    Cvičné svolání Panelu NNO
Datum:           11. května 2012
Průběh akce:   Na základně Českého červeného kříže v Č. Budějovicích se sešli zástupci jihočeského Panelu NNO.

Název akce:     Supervize v DD Dobrá Voda
Datum:           16. května 2012
Průběh akce:   Dobrovolníkům se dostalo poděkování od vedení domova a koordinátorky DC ADRA za pravidelnou   službu.

Název akce:    Afghánistán krásný i nebezpečný
Datum:           21. května 2012
Průběh akce:   Ředitel Nadace ADRA Radek Špinka přednášel o svých zkušenostech z cest po Afghánistánu.

Název akce:    Vítání léta v DpS Kaplice
Datum:           29. května 2012
Průběh akce:   Na slavnostní akci pomáhaly dobrovolnice Adry, koordinátorka centra zasadila jeden ze stromů, které budou zdobit park v okolí domova pro seniory.

Název akce:    ADRA slaví 20 let v ČR
Datum:            29. května 2012
Průběh akce:  Zaměstnanci DC ADRA Č. Budějovice se v Praze zúčastnili oslav 20. výročí Adry v ČR.

duben 2012

Název akce:     Prezentace DC ADRA na Jihočeské univerzitě
Datum:           10. dubna 2012
Průběh akce:   V rámci předmětu „Dobrovolnictví“ hovořila koordinátorka DC ADRA o činnosti centra.

Název akce:      Večer pro ADRU
Datum:            26. dubna 2012
Průběh akce:    V CA Obzor v Č. Budějovicích se sešli hosté, jimž vedoucí DC ADRA a koordinátorky prezentovaly činnost centra.

Název akce:      Náborová akce mezi seniory pro DS Třeboň
Datum:            duben 2012
Průběh akce:    Aktivní senioři se zapojí do dobrovolnické činnosti v Třeboni.

březen 2012

Název akce:     Setkání vedoucích dobrovolnických center
Datum:            1. března 2012
Průběh akce:    Vedoucí všech DC ADRA se sešli ve Frýdlantu n. Ostravicí

Název akce:      Zásah KIP týmu
Datum:            3. března 2012
Průběh akce:    Čtyři členové KIP týmu zasahovali při nehodě autobusu, který narazil nedaleko Velešína do stáda krav.

Název akce:     Supervize v DpS Máj České Budějovice
Datum:            6. března 2012
Průběh akce:    Na Máji se sešli dobrovolníci se svou koordinátorkou Zdenkou Chmelovou a s vedoucí DC ADRA Jitkou Chánovou.

Název akce:     Supervize v Empatii
Datum:           7. března 2012
Průběh akce:   V Empatii se sešlo 10 dobrovolníků.

Název akce:    Sportování v DpS Kaplice
Datum:           7. března 2012
Průběh akce:   Senioři soutěžili v kuželkách. S organizací „Správné trefy“pomáhaly i dobrovolnice.

Název akce:     Setkání zástupců neziskových organizací
Datum:            8. března 2012
Průběh akce:    Zástupci NO pro koordinaci pomoci při mimořádných událostech měli pravidelné setkání.

Název akce:      Školení členů KIP týmu
Datum:            22. března 2012
Průběh akce:    Proběhlo první školení členů KIP týmu v první pomoci.

Název akce:      Setkání se členy Bezvadydivadla
Datum:            26. března 2012
Průběh akce:    Koordinátorky DC ADRA se setkaly se členy Bezvadydivadla, u čaje jsme probírali možnosti spolupráce

Název akce:     Účast na jednání Kulatého stolu na Magistrátu města
Datum:            26. března 2012
Průběh akce:    Vedoucí DC ADRA se zúčastnila jednání Kulatého stolu se zaměřením na mimořádné události.

Název akce:     Darování obuvi na Záchrannou službu Jč kraje
Datum:            březen 2012
Průběh akce:    Předání obuvi od dárce V+J Obuv Štěpánovice, s.r.o.

únor 2012

Název akce:     Malování voskem v Kaplici
Datum:  6. února 2012
Průběh akce:    Naše dobrovolnice Mirka Svobodová tvořila se seniory enkaustiku.

Název akce:     Maškarní ples Empatie
Datum:            21. února 2012
Průběh akce:    Naši dobrovolníci řádili s klienty Empatie.

Název akce:     Masopustní veselice v DpS Kaplice
Datum:            23. února 2012
Průběh akce:   Opět paní Svobodová pomáhala při organizaci celé akce.

leden 2012

Název akce:    Smlouva s novým zařízením + natáčení Č. televize
Datum:          9. ledna 2012
Průběh akce:  Spolupracovat budeme s organizací Mezi proudy o.p.s. ve spolku Bezvadydivadlo, novou spolupráci natáčela Česká televize do Křesťanského magazínu.

Název akce:   Organizační setkání KIP týmu
Datum:         30. ledna 2012
Průběh akce:  Sešla se užší skupina dobrovolníků z KIP týmu, probíhá příprava organizace roku 2012.

Název akce:    Masopust v DpS Hvízdal
Datum:          31. ledna 2012
Průběh akce:  Naši dobrovolníci se účastnili masopustní veselice společně se seniory.