Chci být dobrovolníkem
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Chci být dobrovolníkem

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Chci být dobrovolníkem

Znělka 1, znělka 2.

K dobrovolnictví musí člověk dozrát. Pokud máte pocit, že chcete pomáhat, že se chcete nezištně zapojit tam, kde je třeba, vítejte mezi námi. Vy, kteří váháte, vítejte také a čtěte dál. Třeba získáte inspiraci pro další úvahy.

 

Hledáme ochotné zájemce o pravidelnou i  jednorázovou dobrovolnickou práci. Dobrovolník se obvykle věnuje jedné nebo několika pravidelným činnostem, většinou jednou týdně 1-2 hodiny. Jednorázové akce se připravují delší čas dopředu ve společném týmu. Každý si může vybrat oblast, která mu vyhovuje a je mu vlastní.

Zájemci se mohou nezávazně hlásit na uvedeném kontaktu DC ADRA České Budějovice.


Chci být dobrovolníkem v programu:


    Podmínkou pro dobrovolnickou práci je:

    • ochota pomoci
    • motivace a schopnost nenechat se odradit
    • přiměřený zdravotní stav
    • bezúhonnost
    • spolehlivost
    • věk nad 15 let
    • věk nad 18 let při práci s dětmi

    Co mi dobrovolnická práce může dát?

    • pohled na život z jiné strany (mé vlastní problémy se pak už nezdají tak velké)
    • novou zkušenost
    • vědomí užitečnosti
    • vděčnost těch, kteří si nemohou pomoci sami
    • uplatnit schopnosti, které se jinak nemají šanci projevit
    • nové přátele

    DC ADRA poskytuje veškeré potřebné náležitosti, hradí náklady spojené s přijímací procedurou (lékařská prohlídka, výpis z TR, pojištění dobrovolníka) a v případě dohody i náklady na cestování prostředky hromadné dopravy osob.


    Kdo je dobrovolník?

    • Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
    • Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
    • Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

    Rádi Vás mezi sebou uvítáme a těšíme se na Vaší ochotu pomáhat těm, kteří si nemohou pomoci sami.