Akce 2010
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Akce > Akce 2010

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Akce 2010

prosinec 2010

Název akce:

Vánoční posezení v Empatii.

Datum:

16. prosince 2010

Průběh akce:

Dobrovolníci poseděli ve Vánočním duchu s klienty Empatie.

 

Název akce:

Setkání všech DC ADRA z ČR v Brně.

Datum:

13. prosince 2010

Průběh

akce:

Během setkání byla koordinována činnost v rámci Mezinárodního roku dobrovolnictví 2011.

 

Název akce:

Uganda - ThMgr. Vítězslav Chán.

Datum:

13. prosince 2010

Průběh

akce:

Vítězslav Chán přednášel o svých zkušenostech a zážitcích, které prožil během "pomoci na druhém konci světa".

 

Název akce:

Mikuláš v DD Dobrá Voda.

Datum:

10. prosince 2010

Průběh akce:

Dobrovolníci rozděleni do dvou skupinek předávali Mikulášské nadílky klientům DD Dobrá Voda.

 

Název akce:

Seminář Ministerstva vnitra ČR v Praze.

Datum:

7. prosince 2010

Průběh akce:

Seminář byl zaměřen na přípravu Evropského roku dobrovolnictví.

 

Název akce:

Mikulášská besídka v DpS Hvízdal.

Datum:

7. prosinec 2010

Průběh

akce:

Dobrovolníci předávali radost a Mikulášské nadílky klientům DpS Hvízdal.

 

Název akce:

Mezinárodní den dobrovolníků.

Datum:

5. prosince 2010

Průběh

akce:

MDD podpořili naši dobrovolníci rozdáváním modrých ADRA balónků na náměstí Přemysla Otakara ll. v Č. Budějovicích při příležitosti spouštění anděla.

 

Název akce:

Mikuláš v DpS Máj.

Datum:

2. prosince 2010

Průběh akce:

Jako každý rok se dobrovolníci účastnili předávání Mikulášských nadílek klientům DpS Máj.

 

Název akce:

Mikulášská besídka v Empatii.

Datum:

1. prosince 2010

Průběh akce:

Klienti z Empatie prožili společně s dobrovolníky předvánoční veselí.

 

listopad 2010

Název akce:

Konference "Víme o sobě?".

Datum:

30. listopadu 2010

Průběh

akce:

Vzájemné poznání jednotlivých organizací účastnících se krizových situací se zaměřením na spolupráci. Konference je organizována pod záštitou hejtmana Jčk Mgr. Jiřího Zimoly.

 

Název akce:

Supervize Dobrá Voda.

Datum:

25. listopadu 2010

Průběh

akce:

Setkání dobrovolníků z DD Dobrá Voda.

 

Název akce:

Hradec Králové.

Datum:

15. listopadu 2010

Průběh akce:

Setkání zástupců všech DC ADRA z České republiky.

 

Název akce:

Zámek Kratochvíle.

Datum:

10. listopadu 2010

Průběh

akce:

Slavnostní předávání medailí osobnostem Jčk, které se zasloužily svou podporou o úspěšné plnění úkolů HZS při příležitosti 10 let od vzniku profesionální podoby HZS ČR.

 

Název akce:

Psychosociální tým.

Datum:

3. listopadu 2010

Průběh

akce:

Další vzdělávání.

 

Název akce:

Supervize Třeboň.

Datum:

1. listopadu 2010

Průběh akce:

Setkání dobrovolníků z Domova seniorů Třeboň.

 

Název akce:

Supervize Světluška.

Datum:

1. listopadu 2010

Průběh akce:

Setkání dobrovolníků ze Světlušky.

 

 

říjen 2010

 

Název akce:

Supervize Máj.

Datum:

19. říjen 2010

Průběh

akce:

Supervize se zúčastnilo celkem 9 dobrovolníků. Zpětnou vazbu získali prostřednictvím sociálního pracovníka Bc. Jaroslava Plášila, vedoucí DC ADRA ČB Jitky Chánové a své koordinátorky Zdeny Chmelové.

 

Název akce:

Supervize Empatie.

Datum:

18. října 2010

Průběh

akce:

Supervize dobrovolníků z  Chráněného bydlení Empatie se tentokrát zúčastnila také vedoucí vychovatelka Mgr. Dana Pokorná a kontaktní osoba, vedoucí sociální pracovnice Bc. Vladimíra Holcerová. Jejich účast byla pro dobrovolníky velmi přínosná.

 

Název akce:

Supervize pro koordinátory Praha.

Datum:

13. října 2010

Průběh akce:

Další vzdělávání v oblasti supervizí pořádané Národním dobrovolnickým centrem Hestia pod vedením PhDr. Jiřího Tošnera.

 

Název akce:

Supervize Hvízdal.

Datum:

7. října 2010

Průběh akce:

Supervize dobrovolníků, kteří docházejí do DpS Hvízdal tentokrát proběhla v Dobrovolnickém centru ADRA.

 

září 2010

Název akce:

Psychosociální tým.

Datum:

29. září 2010

Průběh

akce:

Beseda s PhDr. Nesnídalem, ředitelem Linky důvěry v Českých Budějovicích o.p.s.

 

Název akce:

Zóna 2010.

Datum:

22. září 2010

Průběh

akce:

Naplánování dobrovolnické činnosti na školní rok 2010/2011.

 

Název akce:

Školení Praha.

Datum:

6. září 2010

Průběh akce:

Setkání zástupců všech dobrovolnických center ADRA z České republiky.

 

Název akce:

Náborová kampaň.

Datum:

září 2010

Průběh akce:

Informovat širokou veřejnost o možnostech dobrovolnictví a vyhledat nové dobrovolníky na Českobudějovicku a Třeboňsku.

 

 

srpen 2010

Název akce:

ADRA Den.

Datum:

27. srpna 2010

Cíl akce:

Doprovod seniorů do zoo v Hluboké nad Vltavou.

Zhodnocení:

Akce se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků a 19 seniorů z Domova důchodců Dobrá Voda.

 

Název akce:

Velká koordinační porada.

Datum:

26. srpna 2010

Cíl akce:

Naplánování dobrovolnické činnosti na školní rok 2010/2011.

Zhodnocení:

Byly domluveny termíny supervizí, intervizí a naplánovány ostatní mimořádné akce.

 

Název akce:

Psychosociální tým.

Datum:

16. srpna 2010

Cíl akce:

Další vzdělávání.

Zhodnocení:

Koordinace krizové činnosti.

 

Název akce:

Povodně Liberec.

Datum:

6. - 15. srpna 2010

Cíl akce:

Pomoc při povodních.

Zhodnocení:

Během povodní pomáhalo celkem 7 dobrovolníků, z toho jeden koordinátor na infocentru a v terénu dalších 6 dobrovolníků.

 

červenec 2010

Název akce:

Festival dobrovolných hasičů Jehnědno u Písku.

Datum:

3.7.2010

Cíl akce:

Sbírka na dobrovolnickou činnost.

Zhodnocení:

Během festivalu dobrovolných hasičů v Jehnědnu vybrala koordinátorka Zdena Chmelová s manželem částku 7.388,- Kč pro činnost ADRY.

 

Název akce:

Ukončení výstavy "Na problémy nejste sami" na Magistrátu města České Budějovice.

Datum:

1.7.2010

Cíl akce:

Ukončení výstavy NNO

Zhodnocení:

Výstavu měla možnost shlédnout široká veřejnost na Magistrátu města České Budějovice.

 

Název akce:

ADRA Den.

Datum:

27. srpna 2010

Cíl akce:

Příprava na náborovou kampaň v září.

Zhodnocení:

 

Po dobu prázdninového režimu se věnujeme administrativní a projektové činnosti.

 

červen 2010

Název akce:

Neformální supervize v Třeboni.

Datum:

28.6.2010 17:00-18:00

Cíl akce:

Poděkování za ukončenou sezónu.

Zhodnocení:

Při neformálním setkání se zmrzlinou jsme poděkovali dobrovolnicím, z Domova mládeže v Třeboni, za jejich perfektní dobrovolnickou činnost a laskavý přístup k uživatelům Domova seniorů Třeboň.

 

Název akce:

Jednání postupů všech DC ADRA ČR v Mohelnici.

Datum:

28.-29.6.2010

Cíl akce:

Vzájemná informovanost.

Zhodnocení:

Tématem je finanční soběstačnost všech center a přehled činnosti o.s. ADRA.

 

Název akce:

Vernisáž NNO - Magistrát města České Budějovice "Na problémy nejste sami".

Datum:

23.6.2010 16:00-18:00

Cíl akce:

Prezentace DC ADRA ČB na vernisáži.

Zhodnocení:

Výstava 25-ti NNO z Českých Budějovicích bude probíhat do 30.6.2010.

 

Název akce:

Koordinační porada v DC ADRA ČB.

Datum:

23.6.2010 14:00-16:00

Cíl akce:

Naplánování koordinace činnosti DC ADRA ČB.

Zhodnocení:

Během velké předprázdninové porady byla prodiskutována koordinace činnosti v průběhu letních prázdnin.

 

Název akce:

Konference NNO na Ministerstvu vnitra.

Datum:

21.6.2010 10:00-13:00

Cíl akce:

Informovanost o připravované novele zákona o dobrovolnictví.

Zhodnocení:

Získali jsme informace o úpravách novely zákona o dobrovolnictví a podmínkách firemního dobrovolnictví.

 

Název akce:

Supervize pro koordinátory Praha.

Datum:

16.6.2010 10:00-13:30

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Další vzdělání v oblasti supervize.

 

Název akce:

Společná prezentace jednotlivých dobrovolnických center v ČB před sociální komisí města Č.Budějovice.

Datum:

9.6.2010 16:30-17:30

Cíl akce:

Informovanost členů sociální komise.

Zhodnocení:

Členové sociální komise byli informováni o koordinaci dobrovolnické činnosti všech 4 DC v Č.Budějovicích - DC ADRA, DC při Diecézní Charitě, Ústav sociální práce ZSF, Salesiánské středisko mládeže.

 

Název akce:

Školení Městskou policií Českých Budějovic.

Datum:

9.6.2010 10:00-11:00

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Vzdělání v oblasti aktuálních rizik pro seniory.

 

Název akce:

Setkání psychosociálního týmu.

Datum:

8.6.2010

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Další vzdělání v psychosociální oblasti.

 

Název akce:

Přednáška pro veřejnost "Haiti dnes" aneb jak to vidí ředitel o.s. ADRA Jan Bárta.

Datum:

7.6.2010 18:00-19:30

Cíl akce:

Seznámení veřejnosti se situací na Haiti půl roku po katastrofě.

Zhodnocení:

Jan Bárta vyprávěl o svých zážitcích s pomocí na Haiti a o současném stavu pomoci.

 

Název akce:

Besedy s žáky a studenty na školách o situaci na Haiti dnes - Jan Bárta, ředitel o.s. ADRA.

Datum:

7.6.2010

Cíl akce:

Zpětná vazba kolám.

Zhodnocení:

Školy, které se zapojily do sbírky pro Haiti získaly zpětnou vazbu a ocenění.

 

Název akce:

Volejbalový turnaj.

Datum:

6.6.2010 10:00-16:00

Cíl akce:

Team-building aktivity pro dobrovolníky a všechny přátelé DC ADRA ČB.

Zhodnocení:

Volejbalový turnaj navštívili i klienti Chráněného bydlení Empatie.

 

Název akce:

Supervize Máj - mladší.

Datum:

2.6.2010 16:00-18:00

Cíl akce:

Podpora dobrovolníků v jejich činnosti.

Zhodnocení:

Během neformálního posezení v cukrárně si dobrovolnice mezi sebou navzájem vyměnily své zkušenosti s dobrovolnickou činností.

 

květen 2010

Název akce:

Osobní prezentace projektu v GSK, v Praze.

Datum:

31.5.2010 15:00-18:30

Cíl akce:

Získat finanční podporu ve výběrovém řízení Nadačního fondu GlaxoSmithKline.

Zhodnocení:

Postoupili jsme mezi 7 nejlepších projektů a získali jsme částku 198.000,- Kč na podporu péče o seniory prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

 

Název akce:

Sbírka ve Střední odborné škole elektrotechnické - centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou.

Datum:

29.5. - 31.5.2010

Cíl akce:

Sbírka na povodně 2010.

Zhodnocení:

Studenti vybrali celkem částku 3.613,-Kč.

 

Název akce:

Koncert dětí z Arpidy v Mateřském centru.

Datum:

26.5.2010

Cíl akce:

Hudební doprovod při koncertě.

Zhodnocení:

Děti z Arpidy přinesly radost dalším dětem. Jsme rádi, že jsme u toho mohli být a taky se zapojit.

 

Název akce:

Supervize Máj - "Ať se mládí vydovádí - zvlášť".

Datum:

18.5.2010 16:00-18:00

Cíl akce:

Podpora starších dobrovolnic v jejich činnosti.

Zhodnocení:

Během neformálního posezení v cukrárně si dobrovolnice mezi sebou navzájem vyměnily své zkušenosti s dobrovolnickou činností.

 

Název akce:

Školení Supervize pro koordinátory v Praze.

Datum:

12.5.2010 10:00-14:00

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Další vzdělání v oblasti supervize.

 

Název akce:

Setkání budějovických dobrovolnických center.

Datum:

11.5.2010 12:00-14:00

Cíl akce:

Koordinace dobrovolnictví v Českých Budějovicích.

Zhodnocení:

Společně jsme zmapovali oblasti dobrovolnické činnosti jednotlivých organizací.

 

Název akce:

Kasička - Bauhaus.

Datum:

10.5.2010

Cíl akce:

Umístění kasičky ADRA v nově otevřeném Bauhusu v Č.Budějovicích.

Zhodnocení:

Finanční prostředky z kasičky budou sloužit na podporu činnosti DC ADRA ČB.

 

Název akce:

Praxe studentů TF JCU.

Datum:

Květen 2010

Cíl akce:

Zapojení studentů do činnosti neziskových organizací.

Zhodnocení:

Jedna z  našich praktikantech Petra Horváthová byla vybrána na rozvojový projekt ADRY do Ukrajiny, který je zaměřen na stavbu školy.

 

Název akce:

Navázání spolupráce s Arpidou.

Datum:

Květen 2010

Cíl akce:

Zapojení dobrovolníků v Arpidě.

Zhodnocení:

Dobrovolníci z DC ADRA ČB občas vypomohou při jednorázových akcích Arpidy.

duben 2010

Název akce:

Pálení čarodějnic - Empatie.

Datum:

29.4.2010 17:00-19:00

Cíl akce:

Pobavení klientů.

Zhodnocení:

Akce se zúčastnilo celkem 11 dobrovolníků.

 

Název akce:

Supervize dobrovolníků Empatie.

Datum:

29.4.2010 16:00-17:00

Cíl akce:

Podpora dobrovolníků v jejich činnosti.

Zhodnocení:

Supervize se zúčastnilo celkem 8 dobrovolníků, kteří získali zpětnou vazbu od zaměstnanců Chráněného bydlení Emaptie.

 

Název akce:

Setkání psychosociálního týmu NNO.

Datum:

27.4.2010

Cíl akce:

Rozvoje vzdělávání.

Zhodnocení:

Vzdělávání se v psychosociální oblasti.

 

Název akce:

Příprava Konference "Víme o sobě".

Datum:

14.4.2010

Cíl akce:

Panel NNO.

Zhodnocení:

Rozdělení úkolů a plánování programu.

 

Název akce:

Školení Supervize pro koordinátory.

Datum:

14.4.2010 10:00-13:00

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Školení je průvodcem při vedení supervizí.

 

Název akce:

Meeting českobudějovických dobrovolnických center.

Datum:

13.4.2010 12:00-14:00

Cíl akce:

Spolupráce všech center.

Zhodnocení:

Setkání se zúčastnili zastupitelé dobrovolnických programů Zdravotně sociální fakulty JČU, Diecézní charity, Salesiánského střediska a DC ADRA ČB.

 

Název akce:

Kurz Projektového řízení pro NNO.

Datum:

13.4.2010 9:00-16:00

Cíl akce:

Rozvoj vzdělávání.

Zhodnocení:

Na kurz navazue e-learningové vzdělávání v oblasti projektování.