3Q
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Akce > Akce 2014 > 3Q

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

3Q

ČERVENEC

Kontrola fungování programu a jeho vize v Českých Budějovicích na příští roky.

Kompletní vyhodnocení auditu je uloženo v archívu Dobrovolnického centra. Jednoduše však lze říci, že program Pět P v Českých Budějovicích získal pochvalu a má nejlepší předpoklady se i nadále uplatňovat na platformě neziskového sektoru v oblasti péče o děti. 

Výsledkem tohoto řízení je získání koordinátorky Mgr. Simony Žigové pro tato smluvní zařízení: Dps Hvízdal, DD Dobrá Voda, CSS Emausy. A dále koordinátorky pro programy Pět P a 3G – Sandry Karasové, která má zkušenosti s prací s dětmi a také je vhodným kandidátem pro komunikace se studenty, z jejichž řad má zmíněný program největší zastoupení mezi dobrovolníky.  

SRPEN

Koordinátoři v tomto období čerpali řádnou dovolenou.

Zbývající čas jsme využili k archivování předešlého školního roku, k přípravě náborové kampaně na září a říjen, k úklidu humanitárního skladu a již tradičně ke generálnímu úklidu kanceláře. 

ZÁŘÍ

Jihočeský kraj prostřednictvím nových technologií připravuje aktuální vzájemnou komunikaci mezi krizovým štábem JčK, členy Panelu a starosty obcí v případě budoucích povodní či jiných krizových situací. Konference sloužila k procvičení, zda instalace počítačových programů proběhla v pořádku a zda bude komunikace možná. 

Zástupkyně jednotlivých evropských států představovaly kulturu své země, své aktivity ve prospěch společnosti a vzájemné propojení žen mnoha zemí. Program se skládal z řady přednášek, workshopů či hudebních vystoupení. Zkušenosti jsme si mohly navzájem vyměňovat během společného jídla, v debatních kroužcích, nebo na stáncích prezentujících činnost žen v různých zemích, kde jsme i my, jako Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, měli své zastoupení.

Pro všechny bylo zřejmě nejsilnějším zážitkem vyprávění Dr. Cornelie Strunz, která je chirurgem a konzultantem Waldfriedské nemocnice v Německu a zároveň koordinátorkou Centra Květ pouště, zabývající se pomocí ženám po celém světě znetvořených rituální obřízkou. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná až o 150 mil. žen. Spolupracovníkem v této službě a pomoci je právě německá ADRA, která taktéž představila možnosti zapojení se do této pomoci napříč všem kulturám a odlišnostem jednotlivých národů. 

Prvního setkání zájemců o dobrovolnictví se zúčastnilo celkem 20 lidí – hlavně studentů SOŠ Třeboň. Z toho 13 úplně nových zájemců, dále 4 studentky, které již dobrovolnictví praktikují a budou v něm i nadále pokračovat a také jsme se rozloučili se třemi studenty, kteří svou dobrovolnickou činnost ukončují. Cílem bylo seznámit nové možné dobrovolníky s principy dobrovolnictví, s konkrétními možnostmi této služby v Třeboni a v pozvání na dobrovolnický výcvik. 

Tato již tradiční třeboňská akce představila veřejnosti celou řadu dobrovolnických neziskových organizací. Také naše centrum mělo tu čest a bylo přizváno k prezentaci svých aktivit. Kromě čtyřčlenného koordinátorského týmu nám pomáhaly další 3 dobrovolnice – studentky, které kvůli této akci nejely na víkend domů, tak jak jsou obyčejně zvyklé. I tak vypadá dobrovolnická služba. 

Výcviku se zúčastnilo celkem 11 nových lidí – studentů ve věku 15 – 17 let. Kromě práv, povinností a administrativních záležitostí, se nám vydařila vzájemná diskuse o obdarováních a přednostech, kterými můžeme být prospěšní pro své okolí, ale i negacích v našich povahách, se kterými bojujeme a na kterých chceme pracovat. 

Dobrovolníci i koordinátoři DC ADRA byli pozváni (a také pozvání přijali) k běhu přes překážky pro běžce zdravé i ty s handicapem. Projekt byl organizován i spolufinancován statutárním městem České Budějovice.