Infografiky
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1177 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Přestávka pro rozvoj [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => prestavka-pro-rozvoj [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/prestavka-pro-rozvoj [password] => [poradi] => 22 [hloubka] => 2 [left_node] => 1109 [right_node] => 1114 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1179 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1177 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Infografiky [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => infografiky [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/prestavka-pro-rozvoj/infografiky [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 3 [left_node] => 1112 [right_node] => 1113 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Přestávka pro rozvoj > Infografiky

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Infografiky

Infografiky Cílů udržitelného rozvoje přibližují, co celosvětové společenství považuje za problémy a na čem musíme společně pracovat.

17 Cílů udržitelného rozvoje

17 cílů udržitelného rozvoje

01. Vymýtit chudobu ve všech jejích podobách

Téměř každý druhý člověk na světě má každý den k dispozici méně než 2,5 USD.

02. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, podporovat udržitelné zemědělství

Na světě hladoví přibližně každý sedmý člověk.

03. Zajistit zdravý život a podporovat blahobyt pro všechny bez rozdílu věku

Třetina obyvatel světa dnes nemá přístup k základním lékům,  v nejchudších částech Afriky a Asie dokonce polovina.

04. Zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a podporovat celoživotní vzdělávání

Téměř každý šestý člověk nemá přístup k základnímu vzdělávání.

 

 

05. Dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži a posílit postavení všech žen a dívek

Ženy odpracují dvě třetiny práce ve světě, ale vydělají pouze 10 % příjmů.

 

06. Zajistit dostupnost vody a sanitačních zařízení pro všechny a  udržitelné hospodaření s nimi

Téměř každý sedmý člověk na Zemi nemá přístup k pitné, zdravotně nezávadné vodě. 

 

07. Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

V důsledku nemocí způsobených kouřem při vaření uvnitř obydlí umírá ročně 1,3 milionu lidí, hlavně žen a dětí.

 

08. Podporovat trvalý, ikluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Na světě dnes pracuje přes 200 milionů dětí. 

09. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Asi 2,6 miliardy obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k nepřetržité dodávce elektřiny.

10. Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

V různých částech světa lidé trpí diskriminací kvůli svému věku, pohlaví, sexuální orientaci, zdraví, rase či etnické příslušnosti, původu, náboženství, ekonomické či sociální situaci. 

11. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Polovina lidí, 3,5 miliadry, žije ve městech a jejich počet stoupá.

12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Každý rok lidstvo vyplýtvá nebo jinak znehodnotí 1,3 miliardy tun potravin.

13. Přijmout opatření na potírání změn klimatu a jejich dopadů

Pokud nezměníme přístup ke znečištování Země, zvýší se průměrná světová povrchová teplota ve 21. století pravděpodobně o více než 3 °C, v některých oblastech i více.

14. Ochránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Každý rok končí miliony tun plastového odpadu v mořích a oceánech, kde způsobují smrt přibližně milionu mořských ptáků a 100 000 mořských karet a savců.

15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat dezertifikaci, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Z 8 300 druhů zvířat již 8 % vyhynulo a 22 % hrozí vyhynutí.

16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na  všech úrovních

250 milionů dětí musí bojovat ve válkách.

17. Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a zvýšit prostředky pro jeho uplatňování

Oficiální rozvojová pomoc činila v roce 2014 asi 135 miliard USD.