O soutěži
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 936 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1033 [right_node] => 1102 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1197 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => O soutěži [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-soutezi [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/o-soutezi [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 3 [left_node] => 1034 [right_node] => 1035 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > O soutěži

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

O soutěži

 

Opravdový svět, vzdělávací program ADRA, o. p. s. vyhlašuje KOMIKSOVOU SOUTĚŽ "PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU!"

Tématem jsou Cíle udržitelného rozvoje. Úkolem soutěžících je představit formou komiksu jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Téma je možné pojmout kriticky, humorně či formou příběhu založeném na osobní zkušenosti vyplývající z toho, jakým způsobem autor daný cíl sám naplňuje/nenaplňuje. Komiks může být zpracován libovolnou technikou (kresba, malba, fotostory, koláž). Více o tom, jak téma zpracovat komiksem, naleznete pod "Komiksovými tipy a triky".

Soutěž má 5 kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta a Bezpečný svět, které v sobě zahrnují jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. V každé kategorii budou vyhlášeni vítězové, kteří získají věcné ceny, pozvánku na komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou a možnost vystavit svůj komiks ve Skautském institutu "Na Staromáku" (Staroměstské náměstí 4, Praha 1).

Přihlásit se může kdokoliv od 12 do 26 let.

Přesné informace lze najít v pravidlech.

Jak se mohu do soutěže zapojit?

Co mohu vyhrát?

V rámci soutěže budou vyhlášeni vítězové v 5 kategoriích. Pro všechny vítěze bude připraven komiksový workshop se Štěpánkou Jislovou, která patří mezi nejvýznamnější české autory komiksů.

Pro každou kategorii připravujeme hodnotné ceny, které budou postupně zveřejněny zde. Všechny vítězné komiksy budou navíc vystaveny v centru Prahy a stanou se součástí metodických balíčků pro učitele ZŠ.

Jak budou komiksy hodnoceny?

Účelem soutěže je přiblížit Cíle udržitelného rozvoje žákům základních škol. Soutěžící si tedy vybere jeden z cílů, seznámí se s jeho tématem a ztvární jej pomocí komiksu tak, aby byl komiks dobře srozumitelný pro žáky základních škol, protože vítězné komiksy se stanou součástí výukových materiálů pro učitele ZŠ.

V rámci vybraného cíle je možné se zaměřit na problémy, kterých se cíl dotýká, na možnosti řešení těchto problémů, nebo se problematikou inspirovat k vytvoření vlastního příběhu. Zde je možné pro inspiraci zhlédnout komiksy z minulého ročníku.

Co bude s komiksy dál?

Vítězné komiksy v každé z 5 kategorií se stanou součástí metodického balíčku o Cílech udržitelného rozvoje pro učitele středních škol. Zároveň bude z vítězných děl uspořádána výstava.

Co to jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Cíle udržitelného rozvoje představují plán řešení globálních problémů na příštích 15 let. Jedná se o dokument schválený na summitu OSN v New Yorku, na jehož znění se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými by se měla ubírat rozvojová pomoc a rozvojová spolupráce tak, aby byly zmírněny a v ideálním případě úplně odstraněny největší světové problémy jako je hlad, chudoba, nerovnost nebo znečištění životního prostředí. Dokument obsahuje 17 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030. Konkrétní seznam všech cílů je v češtině možné nalézt na webu Českého centra OSN.

Není to příliš ambiciózní?

Ano, to rozhodně je. Od toho však takové cíle jsou. Ambiciózní však neznamená nereálné. Dokument 17 Cílů udržitelného rozvoje ( Sustainable development goals) 2015 – 2030 není žádnou novinkou, ale navazuje přímo na předchozí dokument Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium development goals) 2000– 2015, který určoval směr rozvojové pomoci a rozvojové spolupráce posledních 15 let. Cílů bylo „pouze“ 8 a bylo mezi nimi například odstranění extrémní chudoby a hladu, snížení dětské úmrtnosti, základní vzdělání pro všechny nebo udržitelný stav životního prostředí. Řadu z těchto cílů se podařilo naplnit, některé jsou na půli cesty, jiné vyžadují ještě hodně práce. Podrobněji o plnění Rozvojových cílů tisíciletí pojednává článek na webu Opravdového světa.

Proč se bavit o Cílech udržitelného rozvoje?

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě."                                                
                                                                                                        (John Donne)

 

Kdo ušil naše tričko? Kdo vypěstoval kávu, kterou pijeme? Kdo nakupuje České zbraně? A kdo prodává v obchodu dole na rohu? Kam mizí naše odpadky? Kdy vás naposledy požádal na ulici někdo o peníze? John Donne napsal svůj slavný citát v roce 1624. Dnes však více než kdy dříve platí, že žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Jsme propojeni z různými částmi světa, více než si dokážeme představit. Zkuste si třeba měsíc jíst jenom české potraviny. Je to výzva!

Cíle udržitelného rozvoje se netýkají pouze rozvojových zemí, týkají se nás všech a na nás všech je také jejich úspěšné naplňování. Má tedy smysl se o obsah jednotlivých cílů zajímat.

Proč se o Cíle zajímat vám také vysvětlí video Největší lekce pro svět z dílny OSN:

 

Kde získám informace o Cílech udržitelného rozvoje?

Jednotlivé Cíle jsou popsány zde na stránkách a u každého je také krátké video pro představení Cíle a řada příkladů a odkazů, kterými se lze inspirovat při tvorbě komiksu. Obecně lze jako primární zdroj informací doporučit stránky Informačního centra OSN, kde je přesné znění Cílů udržitelného rozvoje a dále také webové stránky Rady Vlády pro udržitelný rozvoj, které též problematiku zpracovávají. Velmi dobrým zdrojem jsou také webové stránky Člověka v tísni Rozvojovka, které se věnují velké části ze 17 Cílů. Dále lze doporučit weby různých nevládních a neziskových organizací, které se tématy zabývají. Samotné odkazy jsou pak u konkrétních témat.

Proč komiks?

Komiks již dávno není pouze médium pro akční super hrdinské příběhy, komiks jako relativně mladá devátá múza, se stává médiem pro komunikaci složitějších témat. Příkladem takovýchto komiksů může být kniha Persepolis,popisující nedávnou pohnutou historii Íránu očima malé dívky, nebo kniha Maus, o holocaustu či příběh o chlapci prchajícím z válečného Afghánistánu Jednou se zase setkáme, Sanam. Podívejte se na tyto komiksy a nechte se jimi inspirovat.

Proč si tedy nezkusit vytvořit komiks vlastní?

Kde zjistím více?

Web: https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez

Facebook: https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA/

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoqCPtj8GdRH_bAa20yOeY_ETG-isAN9e

Email: kristyna.hejzlarova@adra.cz 

Tel: 733 169 638