O nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí > O nás

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz


 

Hodiny pro veřejnost

Úterý: 11:00-12:30, 14:00-16:00 


 

 

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220


 ,,Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi."

 

 

 

 V roce 2020 naše dobrovolnické programy finančně podpořili tito partneři:

 

O nás

Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi :)

Co děláme

Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí bylo založeno v roce 2005. Navázalo na práci Místní skupiny ADRA, která se od roku 1995 podílela na humanitárních a rozvojových aktivitách nejen v České republice, ale i v zahraničí (především v Bosně a na Ukrajině). Současná činnost je prioritně zaměřena na zprostředkování dobrovolnické práce v tzv. přijímajících organizacích (dlouhodobé dobrovolnictví) a organizování jednorázových humanitárních akcí.

1. Dlouhodobé dobrovolnictví

(koordinátorka Naďa Šímová)

Program pro děti a mládež v sociálních zařízeních

  • Zapojení dobrovolníků: volnočasové aktivity (hry, soutěže), doučování, nácvik základních dovedností aj.
  • Přijímající organizace: Charita Val Meziříčí - Azylový dům pro matky s dětmi, Klub romských dětí Zeferino, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka, Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Program pro seniory a zdravotně postižené občany

  • Zapojení dobrovolníků: sdílení volného času (předčítání, naslouchání, vyvezení na vozíčku apod.), aktivizační činnosti, trénování paměti, pomoc při společenských akcích aj.
  • Přijímající organizace: Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Domov pro seniory IKV Choryně, Diakonie ČCE - (denní stacionář, hospic Citadela, domov se zvláštním režimem Konvikt), Iskérka Rožnov pod Radhoštěm, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením VM, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Charita VM  pobočka Rožnov pod Radhoštěm (Denní stacionář Radost RpR, Pečovatelská služba - domácnosti klientů RpR., Charitní domov pokojného stáří Valašská Bystřice)

Program pro sociálně slabé občany

  • Zapojení dobrovolníků: pomoc při třídění a rozdělování darovaných věcí, především ošacení.
  • Přijímající organizace: Charita Valašské Meziříčí – sociální šatník, Diakonie ČCE – sociální šatník

2. Prázdninové "Adrabrigády"

(koordinátorka Mgr. Hana Češková)

DC ADRA zprostředkovává jednorázovou pomoc dobrovolníků při mimořádných událostech, organizuje krátkodobé, především prázdninové bezplatné brigády a pomáhá při jednotlivých akcích souvisejících s pomocí potřebným