Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Dobrovolnické programy > Frýdecko - Místecko > Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením

Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením, které žijí ve svých domácnostech nebo domácnostech svých rodičů, často potřebují cítit blízkost druhé osoby, ať už vrstevníka či člověka o generaci mladšího, nabízíme dobrovolníkům možnost od září 2017 docházet k lidem se zdravotním postižením a trávit s nimi volný čas podle aktuálních potřeb a vlastních možností.

Osoby se zdravotním postižením uvítají možnost popovídat si, trávit čas společnou četbou, hrát společenské hry, pokud to okolnosti dovolí, chodit na procházky či jinak trávit společné chvíle. Mnohdy tak mohou  osoby se ZP získat přítele, možná sebevědomí, odvahu a novou chuť do života.

Osoby se zdravotním postižením, které by uvítaly dobrovolníka v domácnosti, a případní zájemci o dobrovolnictví, kontaktujte koordinátorku programu Irenu Blablovou, tel: 739 320 717, e-mail: irena.blablova@adra.czPro osobní schůzku se objednejte předem prostřednictvím výše uvedených kontaktů.


Dobrovolnický program "Podpora dětí s autismem a jejich rodin"

Cílem dobrovolnického programu je ulehčit současnou, často tíživou situaci rodin dětí s autismem. Navržený projekt má tři základní roviny. První rovina se zaměřuje na přímou a fyzickou účast dobrovolníka v rodině, ve které se dítě s autismem nachází.

Druhá rovina je cílena na volný čas. V rámci navržených volnočasových aktivit se děti s PAS mohou učit pod vedením lektorů a dobrovolníků celému spektru dovedností. Osvojí si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry. Tímto se v širším kontextu rozvíjí samostatnost a tolik potřebné zdravé sebevědomí těchto dětí.

Třetí rovina je cílena na samotné rodiče dětí s autismem, kteří v rámci vytvořené svépomocné rodičovské skupiny budou mít příležitost společně s odborným lektorem (speciálním pedagogem) sdílet a případně řešit mnohdy těžkou rodinnou situaci a obtíže při výchově a vzdělávání. Pro rodiče bude vytvořen bezpečný prostor, kde budou moci sdílet své zkušenosti a pocity z náročné výchovy děti s autismem. 

Hledáme ochotné dobrovolníky do tohoto programu. Proto pokud byste chtěli posílit náš tým, smysluplně trávit čas a tím pomoci rodinám s dětmi s autismem, neváhejte nás kontaktovat.

Pro více informací kontaktujte koordinátora programu  Petra AdamuseTel: +420 739 838 186, e-mail: petr.adamus@adra.cz

Tento dobrovolnický program finančně podporuje statutární město Frýdek-Místek.