Výchova k dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Výchova k dobrovolnictví

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Výchova k dobrovolnictví

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

Christian Friedrich Hebbel

Úcta k druhému člověku, respekt, spolupráce, podpora, pomoc a dobrovolnictví. V Dobrovolnickém centru ADRA se snažíme, aby znalost významu těchto slov šel ruku v ruce s nabytými znalostmi a vědomostmi malých školáků a předškoláků. Ceníme si spolupráce s mateřskými a základními školami ve Frýdku-Místku a okolí, které se rozhodly spolupracovat s DC ADRA při seznamování dětí s dobrovolnictvím, činností dobrovolnického centra a s dobrovolnou mezilidskou pomocí obecně.

Naším cílem je představovat dětem dobrovolnictví jako zajímavý životní styl, který pozitivně ovlivní nejen jejich život, ale také životy lidí, s nimiž se potkají. Děti se během setkání s dobrovolníky a zaměstnanci DC ADRA dozvídají, jak se i oni mohou stát malými dobrovolníky.

V rámci prvního setkání dětem představujeme DC ADRA a dobrovolnickou činnost. Děti mají možnost na praktickém příkladu vyzkoušet, jak si říct o pomoc, jak pomoc nabídnout. Na fotkách společně rozpoznáváme, kdo je dobrovolník, a jak v jednotlivých zařízeních pomáhá. Dětem je nabídnuta možnost být malým dobrovolníkem zapojením se do akce „Víčka pro Lukáška“. Na závěr prvního setkání si děti vyrobí malé dobrovolníčky na památku.

V rámci dalších setkání nabízíme tyto programy:

  1. „Svět babiček a dědečků“ aneb dobrovolnictví v domovech pro seniory
  1. „Každý potřebuje kamaráda“ aneb dobrovolník je kamarád do nepohody

 

  1. „Dobrovolník - člověk dobré vůle“

 Vyvrcholením projektu může být pasování každého z dětí na Člověka dobré vůle, které probíhá v každé třídě jako třídní slavnost za účasti rodičů.

Kontaktní osobou pro tento program je  Bc. Alice Šavrdová. mobil: 731 129 131

E-mail: alice.savrdova@adra.cz