Sociální šatníky
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Sociální šatníky

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Sociální šatníky

ADRA organizuje materiální pomoc ve Frýdku-Místku od počátku 90. let. Tento projekt prošel různými obměnami a dnes nabízí materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Třinci a Kroměříži. ADRA v loňském roce pomohla, prostřednictvím sociálních šatníků vedených Dobrovolnickým centrem ve Frýdku-Místku, okolo 700 dospělým a 300 dětem.

Komu je Sociální šatník určen?

Sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů, ubytoven, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby postižené mimořádnou událostí, živelnými pohromami, atd.).

Co Sociální šatník nabízí?

Nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček, osobám bez přístřeší dle možností též poskytnutí základních hygienických potřeb.

Kdo se o Sociální šatník stará?

Na provozu se podílí koordinátor sociálního šatníku, osoby zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací a dobrovolníci.

Jaká jsou základní pravidla pro výdej ošacení ze Sociálního šatníku?

1)      Sociální šatník je zpřístupněn v provozní dny a hodiny. Mimo provozní dobu je možné poskytnout materiální pomoc pouze za mimořádných situací a ty schvaluje koordinátor sociálního šatníku.

2)      Osoby bez přístřeší mohou čerpat materiální pomoc 1x - 2x za měsíc dle otevírací doby sociálního šatníku. Ostatní příjmové skupiny mohou čerpat materiální pomoc 1x za měsíc.

3)      Materiální pomoc je vydána na základě platné písemné žádosti, kterou vystaví příslušný pracovník (např. městského úřadu, Úřadu práce ČR, sociální kurátor, sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb či obecně prospěšné společnosti, atd.).

4)      Žádost pro osoby bez přístřeší má platnost až 6 měsíců, pro ostatní příjmové skupiny vždy 1 měsíc.

5)      Příjemce pomoci odebírá pomoc pouze pro svou vlastní potřebu, případně potřebu svých dětí. Materiální pomoc je limitována počtem kusů - maximálně 5 ks oblečení na osobu. Spodní prádlo, ponožky, punčochy, rukavice, šály a čepice jsou poskytovány v přiměřeném množství dle zásob.

6)      Nad tento počet může příjemce pomoci získat věci za symbolickou cenu: dětské oblečení a obuv 5 Kč/kus, oblečení a obuv pro dospělé 10 Kč/kus, povlečení na polštář 10 Kč/kus, povlečení na peřinu 20 Kč/kus, prostěradlo 10 Kč/kus, ručník 10 Kč/kus, peřina 25 Kč/kus, polštář 10 Kč/kus, deka 10 Kč/kus, ubrus 10 Kč/kus, záclona 10 Kč/kus, talíř 5 Kč/kus, hrnek 5 Kč/kus, sklenice 5 Kč/kus, příbor 2 Kč/kus.

7)      Aby bylo zabráněno plýtvání či zneužívání materiální pomoci, vydané věci jsou evidovány. Převzetí vydaných věcí je stvrzeno podpisem příjemce pomoci.

8)      Je zakázáno vstupovat do prostranství sociálního šatníku pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. V celé budově platí zákaz kouření. Příjemci pomoci se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech šatníku.

9)      V případě zneužívání materiální pomoci, krádeže, pokusu o krádež, agresivního nebo jiným způsobem problémového jednání příjemce může koordinátor sociálního šatníku pozastavit výdej materiální pomoci.

10)  V případě závažného a opakovaného porušení pravidel ze strany příjemce, může koordinátor sociálního šatníku ukončit poskytování materiální pomoci. O této skutečnosti bude informován i pracovník, který žádost o poskytnutí materiální pomoci vydal.

Povinné formuláře k poskytnutí pomoci (pro potřeby orgánu hmotné nouze):

Formulář č.1 pro klienty azylových domů (ke stažení)

Formulář č. 2 pro sociálně potřebné jednotlivce a rodiny (ke stažení)

Základní pravidla Sociálního šatníku (ke stažení)