Frýdecko - Místecko
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Dobrovolnické programy > Frýdecko - Místecko

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Frýdecko - Místecko

Domov pro seniory Frýdek-Místek

www.dsfm.cz

28.října 2155, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci pomáhají seniorům tohoto domova překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Volný čas dobrovolníci vyplňují společným povídáním, předčítáním z knih, novin, luštěním křížovek, hraním společenských her. Doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí v domovech.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny, nejčastěji v odpoledních hodinách.


Náš svět Pržno

www.centrumprzno.cz

Pržno 239, 739 11

Dobrovolníci mohou navštěvovat:

o   Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně

o   Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku

Dobrovolníci navštěvují obyvatelé se zdravotním postižením, zajímají se o ně, jejich život, snaží se je zabavit, naučit je něčemu novému. Dobrovolníci dochází také do terapeutických dílen, kde pomáhají klientům s výrobou a pracovní terapií.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny, nejčastěji v odpoledních hodinách.


 

Dětský domov Na Hrázi

www.ddnahrazi.cz

Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci jsou zařazováni do příslušné rodinné skupiny a spolupracují s kmenovými vychovateli, kteří se o rodinnou skupinu starají. V tomto domově je 6 rodinných skupin. V každé skupině je smíšená skupina dětí a dospívajících. Dobrovolníci se věnují dětem v odpoledních hodinách, kdy je mohou přizvat ke sportovním aktivitám, výtvarným činnostem. Dohlédnout při psaní domácího úkolu, nebo pomoci s vysvětlením konkrétního učiva.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do pátku.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu, v odpoledních hodinách. Dobrovolník může „svou“ rodinnou skupinu navštěvovat také o víkendu, po předchozí dohodě s kmenovým vychovatelem.


Nemocnice Frýdek-Místek

www.nemfm.cz

El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci mohou navštěvovat:

Dobrovolníci navštěvují děti a rodiče s dětmi hospitalizovanými na dětském oddělení a cílem jejich návštěv je zabavit dítě, dospívajícího před operačním zákrokem nebo ukrátit čas hospitalizace. Dobrovolníci mají k dispozici dětskou hernu, kterou navštěvují s dítětem se souhlasem zdravotního personálu. Často tráví čas na samotných pokojích, kde s dětmi vyprávějí. Další možností je působení na oddělení následné péče Dobrovolníci si s pacienty povídají, čtou knihu, luští křížovky či kvízy, hrají společenské hry. Poslední možností je působení v projektu SetKavárna na oddělení dlouhodobé následné péče.  Studenti ze střední zdravotnické školy navštěvují pacienty a nabízejí jim čaj, kávu či horkou čokoládu. Nápoj se tak stává prostředkem k navázání hovoru.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu. Délka návštěv je libovolná, od půl až po 2 hodiny. Žádoucí jsou také návštěvy v podvečerních hodinách. Program je ideální pro dobrovolníka s bydlištěm v okolí Nemocnice.


Integrované centrum Žirafa

www.centrummpm.cz

Stacionář a Chráněné bydlení: Fibichova 469, Frýdek-Místek, 738 01

Dílny: Janáčkova 310, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci vypomáhají aktuálně v  dílnách IC Žirafa.  Věnují se klientům s mentálním postižením, kteří dochází do dílen na pracovní rehabilitaci.  Dobrovolníci pomáhají pracovníkům a klientům s vyhotovením konkrétního výrobku.

Dobrovolníci mohou navštěvovat také obyvatelé Chráněného bydlení. Mohou si společně povídat, jít na procházku, doprovodit do knihovny, do kina, na kulturní či společenské akce.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do pátku.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny.


SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ, DOMOV PRO SENIORY

www.sssfno.cz

Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

Dobrovolníci pomáhají seniorům tohoto domova překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Volný čas dobrovolníci vyplňují společným povídáním, předčítáním z knih, novin, luštěním křížovek, hraním společenských her. Doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí v domovech.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny, nejčastěji v odpoledních hodinách.


Domov se zvláštním režimem Beskyd

www.beskyd-dzr.cz

Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci v tomto zařízení navštěvují klienty s psychiatrickými diagnózami.  Jedná se o věkově mladší klienty s demencí vzniklou různými závislostmi, nebo seniory se stařeckou a  alzheimerovou demencí. Dobrovolníci osobně podporují konkrétní klienty návštěvami, společnou procházkou a rozhovorem.  Velmi vítanými aktivitami jsou také kolektivní aktivity - videoprojekce, hudební, výtvarné aktivity.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu. Délka návštěv je libovolná, od půl až po 2 hodiny.


Hospic Frýdek-Místek

www.hospicfm.cz

I.J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci v Hospici doprovází těžce nemocné a umírající pacienty. Jejich rolí je trpělivé naslouchání, rozptýlení a někdy i tichá společnost. Dobrovolníci mohou také vypomoci při svozu pacientů na bohoslužby, vítaná je jejich pomoc při akcích pořádaných Hospicem či nabídka určená skupině pacientů (videoprojekce, výtvarná či hudební terapie).

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu. Délka návštěv je libovolná, od půl až po 2 hodiny, dle konkrétní aktivity.


Penzion pro seniory Frýdek-Místek

www.penzion-fm.cz

Lískovecká 86, Frýdek-Místek, 738 01

Dobrovolníci pomáhají seniorům tohoto domova překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Volný čas dobrovolníci vyplňují společným povídáním, předčítáním z knih, novin, luštěním křížovek, hraním společenských her. Doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí v domovech.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu či víkendu na 1-2 hodiny, nejčastěji v odpoledních hodinách.


Domov se zvláštním režimem Medela

www.medela-ops.cz

Ostravice 855, 739 14

Dobrovolníci v tomto zařízení navštěvují mobilní i zcela imobilní klienty s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. Dobrovolníci osobně podporují konkrétní klienty návštěvami, společnou procházkou, rozhovorem u kávy, hraním společenských her, čtením knih.  Velmi vítanými aktivitami jsou také kolektivní aktivity - videoprojekce, hudební, výtvarné aktivity.

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu. Délka návštěv je libovolná, od půl až po 2 hodiny. 


Domov Přístav Frýdek-Místek

ul. Míru 1313, Frýdek-Místek

Dobrovolníci v tomto zařízení navštěvují klienty, kteří nemají domov a s ohledem na svůj zdravotní stav potřebují péči druhé osoby. Dobrovolníci osobně podporují konkrétní klienty návštěvami, společnou procházkou a rozhovorem. 

Dobrovolníci mohou přicházet do programu od pondělí do neděle.  Ideální je vybrat si jeden den v týdnu. Délka návštěv je libovolná, od půl až po 2 hodiny