Individuální dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > Individuální dobrovolnictví

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Individuální dobrovolnictví

V tomto programu dobrovolníci navštěvují potřebné lidi v jejich domácím prostředí. Zvolené aktivity odpovídají především věku a zdravotnímu stavu klientů.

Cílem této dobrovolnické služby je podpora klienta a jeho rodiny, u seniorů snaha o oddálení nástupu do sociálního zařízení a u lidí s postižením zájem o jejich maximální začlenění do společnosti.

Klienti jsou do programu zařazováni na základě individuálního posouzení potřebnosti. Spadá sem věková kategorie nad 18 let neomezeně.

Dobrovolníkem u individuálních klientů se stávají zpravidla ti dobrovolníci, kteří se nejprve osvědčili při dobrovolnické činnosti v některém ze smluvních zařízení.

V tomto programu dobrovolníci vykazují pravidelně nejen docházku, ale zároveň náplň jednotlivých setkání. Dobrovolníkům v tomto programu je pravidelně nabízena nejen skupinová supervize, ale také intervize, kdykoliv dobrovolník takovou potřebu vnímá. 


Fotogalerie