Akční dobrovolnictví
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > Akční dobrovolnictví

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Akční dobrovolnictví

Dobrovolníci se účastní jednorázových aktivit pořádaných Dobrovolnickým centrem ADRA nebo také jeho smluvními zařízeními.

Pomáhají při organizaci výstav či koncertů, doprovázejí klienty na společných výletech, účastní se veřejných sbírek pro zajištění dobrovolnické činnosti v jejich městě, pomáhají v zázemí Dobrovolnického centra. Zapojují se do programů připravovaných k jednotlivým svátkům, jako je např. Den matek, Mikulášská nadílka, Velikonoční pomlázka či Velikonoční prodej výrobků, Vánoční dílny, Masopustní veselí, Pohádkové stezky... Dále připravují prezentační akce pro veřejnost, jako jsou např. dobrovolnické průvody, vernisáže, konference, slavnosti, Mezinárodní den dobrovolníků atd.

Tito dobrovolníci nemají přiděleného žádného klienta, ale jsou vedeni v databázi dobrovolníků a v případě potřeby jsou kontaktováni, zda se dané akce mohou a chtějí zúčastnit. 


Fotogalerie