Dobrovolnictví pro seniory
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > Dobrovolnictví pro seniory

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Dobrovolnictví pro seniory

Základní myšlenkou programu je podpora seniorů na základě osobních a přátelských vztahů s dobrovolníky.

Dobrovolníci navštěvují seniory v těchto smluvních zařízeních:

Díky pravidelným návštěvám dobrovolníků mohou senioři prožívat nové vjemy přicházející zvenčí, mají dostatečný prostor vzpomínat, sdílet se a také mají příležitost předávat další generaci životní zkušenost a moudrost. Dobrovolníci tak pomáhají seniorům překonávat pocity osamělosti, zbytečnosti a marnosti. Náplň dobrovolnické činnosti je dána především zdravotním stavem a možnostmi seniora. Zpravidla jde vždy o rozhovor, v němž dobrovolník vyzdvihuje a podtrhává pozitivní stránky života a obrací pozornost seniora k hezkým vzpomínkám a příjemným zážitkům. Při návštěvách u těchto lidí je možné předčítat, hrát společenské hry, společně zpívat, luštit křížovky, něco vyrábět, trénovat paměť, procvičovat jemnou motoriku, doprovázet seniora na procházce atd.

Akreditace


Fotogalerie