Dobrovolnické programy
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Chomutov
Main banner

Dobrovolnictví > Chomutov > Pro dobrovolníky > Dobrovolnické programy

Informace z centra:

Tereza Petřinová

vedoucí DC ADRA Chomutov

(informace z centra)

mobil: +420 603 170 852
email: dcchomutov@adra.cz

Dobrovolnické programy

Můžeme společně dělat radost sobě i druhým v těchto programech:

- u seniorů:  Sociální služby Chomutov, p. o. - Domov pro seniory Písečná (procházky, společnost, čtení)

- u lidí se zdravotním postižením:  Masopust z.s. - pomoc s propagací a akcemi (trhy, jarmarky, tvořivá dílna) Sociální služby Chomutov, p. o. (procházky, čtení, společnost) SONS – odbočka Chomutov (pomoc při skupinových činnostech, např. arteterapie) Kapka 97 (organizace akcí)

- u rodin a dětí:  Člověk v tísni (doučování)  Křesťanské centrum pro rodinu Horizont (jednotlivé aktivity, například cvičení, pomoc při akcích) RC Rozmarýn (pomoc při akcích + aktivity - např. angličtina pro děti) MC U broučka (pomoc při aktivitách centra) OS Světlo - NZDM Kamínek, NZDM MOLO (doučování, akce) Armáda spásy Jirkov (kroužky pro děti)

- u lidí s drogovou závislostí:  OS Světlo – K-centrum a terénní program (preventivní programy, vydávání materiálu a potravin)