Podporují nás
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Chomutov
Main banner

Dobrovolnictví > Chomutov > Podporují nás

Informace z centra:

Tereza Petřinová

vedoucí DC ADRA Chomutov

(informace z centra)

mobil: +420 603 170 852
email: dcchomutov@adra.cz

Podporují nás

Aktivity projektu jsou podpořeny Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, a to finančními prostředky z církevních restitucí, realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutov.

          

Dále nás podporují

 Ústecký kraj

Nadace ADRA

Křesťanské centrum pro rodinu Horizont

 

Děkujeme za podporu

 

 děkujeme za poskytnutí benefitů našim dobrovolníkům.

děkujeme firmě Heros za poskytnutí kancelářského vybavení. 


Na provoz DC ADRA Chomutov je možné přispět:

-  na účet veřejné sbírky 808777808/0300, v.s. 810 (pobočka Chomutov)

- materiálně – kreslící potřeby, kancelářské potřeby a další věci pro naši dobrovolnickou práci – dle domluvy