Pro dobrovolníky
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Chomutov
Main banner

Dobrovolnictví > Chomutov > Pro dobrovolníky

Informace z centra:

Tereza Petřinová

vedoucí DC ADRA Chomutov

(informace z centra)

mobil: +420 603 170 852
email: dcchomutov@adra.cz

Pro dobrovolníky

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí.

Jak se stát dobrovolníkem v Chomutově?

- kontaktovat DC ADRA Chomutov

- projít pohovorem s koordinátorkou

- vyplnit smlouvu o dobrovolnictví

- zúčastnit se školení

- přinést výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře (proplácíme)

- projít pohovorem pro konkrétní organizaci

Jako dobrovolník můžete působit například v organizacích, které poskytují služby lidem se zdravotním postižením, pracují s dětmi, se seniory, s lidmi, kteří zneužívají návykové látky.