Historie
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > O nás > Historie

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Historie

Rok 2002 se v Českých Budějovicích zapsal jako rok, při němž povodeň na jihu Čech způsobila velikou škodu. ADRA proto zřídila v Českých Budějovicích Centrum povodňové pomoci, kterým prošly stovky dobrovolníků a které zajišťovalo koordinaci jejich práce. Dobrovolníci pomáhali při odklízení zaplavených věcí, komunikovali se zasaženými lidmi a pomáhali také při následné pomoci.

Centrum povodňové pomoci působilo v období 8/2002 – 3/2004 a získalo celou řadu zkušeností, které se pak s výhodou uplatnily v době jarních povodní v roce 2006, kdy byla jeho činnost znovu obnovena.

Ukázalo se, že existuje prostor pro práci dobrovolníků i mimo období krizových situací a proto došlo k rozhodnutí vytvořit stálé Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice. Toto centrum vzniklo 1. 11. 2006 reorganizací Centra povodňové pomoci ADRA a charakter práce se změnil ze specifické, operativní a krátkodobé činnosti na klasickou dobrovolnickou organizaci s dlouhodobou činností, poskytující dobrovolnickou službu v oblasti podpory péče o seniory, mentálně, tělesně či jinak zdravotně postižené občany. Dobrovolnická činnost byla zpočátku zaměřena především na jednorázové aktivity a drtivá většina dobrovolníků přicházela z řad studentů, nejvíce pak ze Střední zdravotnické školy.

V roce 2009 Dobrovolnické centrum prošlo určitou reformou, kdy se ve spolupráci s přijímajícími organizacemi zaměřilo na pravidelné, každotýdenní navštěvování potřebných lidí, vyhledávaných prostřednictvím kontaktních osob v každém smluvním zařízení. Začali jsme usilovat o zapojení dobrovolníků napříč všemi věkovými kategoriemi, takže se k dobrovolnictví připojili také senioři, maminky na mateřské dovolené, rodiče odrostlých dětí, vysokoškoláci, muži i ženy. Pro dobrovolnickou činnost nám byla udělena akreditace Ministerstva vnitra.

Náplň činnosti dobrovolníků vychází z potřeb přijímajících organizací a jejich klientů a z možností a zájmů konkrétních dobrovolníků. Jde vždy o činnost, kterou přijímající organizace nemůže v dostatečné míře zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Letáček DC ADRA České Budějovice.


Fotogalerie