Co děláme
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > O nás > Co děláme

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Co děláme

O čem je naše práce:

Náplní naší práce je přispívat k eliminaci sociálního vyloučení seniorů, lidí s postižením a dětí. Pomáhat znovuvybudovat psychickou stabilitu těch, kteří procházejí těžkými mimořádnými událostmi (např. hromadné havárie, neštěstí) a připravovat a spolupodílet se na programech pro výše jmenované skupiny individuálním přístupem. To vše za účelem zapojení těchto lidí do aktivního života, přispění ke zlepšení jejich zdravotního stavu a celkové spokojenosti.

Prakticky se tato pomoc děje prostřednictvím dobrovolnické služby na základě osobního přátelství, ochotě být pro druhé užitečný a zájmu pomoci potřebným ve svém okolí. Proto je naší hlavní pracovní náplní vyhledávat nové dobrovolníky a rozšiřovat tak dobrovolnickou činnost. Prostřednictvím letáčků, plakátů, reportáží či prezentací oslovujeme studenty středních i vysokých škol, aktivní seniory, maminky na mateřské dovolené, a vůbec celou širokou veřejnost s možností zapojit se do některého z dobrovolnických programů. Jde nám o to, aby se téma dobrovolnictví dostalo do povědomí všech lidí jako přirozená a běžná součást našich životů.

Cílem této práce je pomoc potřebným na straně jedné, ale na straně druhé nám jde zároveň také o motivaci společnosti k všímání si potřeb druhých lidí a k převzetí zodpovědnosti za ty, kteří si nemohou pomoci sami.

Potřeba dobrovolníků je veliká. Ovšem ne každý člověk je vždy a okamžitě této služby schopen. Proto každý zájemce prochází nejprve vstupním pohovorem, úvodním školením, pro práci s dětmi je nutné absolvovat psychotesty a je potřeba projít také určitou administrativní procedurou. Vše vychází ze zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

Každý člověk je jiný, a proto se k potřebnému snažíme vyhledat vždy toho nejvhodnějšího dobrovolníka. Dobrovolník si má ale možnost vybrat jemu nejbližší cílovou skupinu, program, ve kterém by chtěl pracovat a také některé z našich smluvních zařízení, které bude pro něj vhodné.

Dobrovolníky každý měsíc pojišťujeme odpovědnostním pojištěním, jsou vybaveni dobrovolnickým tričkem, vizitkou se jménem a po celou dobu své dobrovolnické služby jsou v kontaktu s určeným koordinátorem. Ke klientům jsou uvedeni kontaktní osobou, která na každém zařízení vyhledává ty, kteří jsou nejpotřebnější.

I nadále s dobrovolníky spolupracujeme, motivujeme je, setkáváme se s nimi při společných supervizích, pomáháme jim překonávat složité situace. Koordinujeme jejich činnost a zajišťujeme fungující zázemí pro jejich službu.

Nechceme ztrácet čas čekáním na výjimečné lidi. Jdeme cestou dobrovolnictví, na níž se obyčejní lidé stávají výjimečnými.